הנחיות למורה מקצועי

בשעת חירום מחנך הכיתה הוא איש הקשר היחידי לתלמידיו. מכאן, תפקיד מורי המקצוע לשמש כמתווכים ומכוונים לפעילויות ומשאבים מקצועיים. המורה המקצועי אחראי על ניהול שגרת למידה בחירום עם התלמידים בתחום הדעת. המורה המקצועי יתן מענה לתלמידים בכל הקשור להוראת המקצוע ויפעל על פי התכנים של תכנית הלימודים כפי שיפורסם באתר ללמידה בחירום של משרד החינוך ובהנחיית מדריכי תחום הדעת והמפמ"ר.


היערכות המורה המקצועי בשגרה לקראת מצב חירום
  1. ​ריכוז פרטי ההתקשרות חשובים -  המורה המקצועי ירכז את פרטי ההתקשרות (כתובת דוא"ל וטלפון נייד) של הנהלת בית הספר, צוות החירום הבית ספרי, ומחנכי הכיתות.
  2. עדכונים בתחום הדעת שבאחריותו - היערכות מראש ועדכון במירב המצאי הלימודי המקוון המצוי ברשת בתחום הדעת.
  3. ריכוז והעברת מידע - קבלת מידע ועדכון שוטף ממדריך תחום הדעת לקבלת משאבים נוספים.
  4. עדכון והפעלת המרחב המקצועי בפורטל בית הספר.
  5. תרגול התלמידים בפעילות למידה במרחב המקוון במהלך שנת הלימודים.
פעולות המורה המקצועי בעת חירום
  1. ​תמיכה וסיוע לבית הספר כסגל חינוכי נוסף בשעת חירום.
  2. סיוע למחנכי הכתות בהפעלת התלמידים בפעילויות הלמידה וההפגה, תוך דגש על פעילויות בתחום המקצוע.
  3. עדכון והפעלת המרחב המקצועי בפורטל הבית ספרי בהתאם לשלבי החירום השונים.
חשוב לציין כי המורה המקצועי אינו פועל או מפעיל ישירות את התלמידים ברשת, אלא בתיווך מחנך הכיתה בלבד.
 

היערכות המורה להוראה מרחוק

כל מחנך בסיוע רכז התקשוב הבית ספרי ובהתאם לחלוקת התפקידים שבוצעה מראש, ידאג ליצירת קשר עם תלמידיו מרחוק באמצעות האתר הבית ספרי. מומלץ להכין מראש את רשימת המטלות הנדרשות, כאשר לחלקן ניתן להיות ערוכים ומוכנים מראש.
המערכת שיפעיל המורה ללמידה מרחוק תפעל בשעת חירום בעיקר בארבעה תחומים:

​​תחום דרכי פעולה - על המורה לדעת לבצע את הפעולות הבאות​ ​מטרת הפעילות

​​תפעול​ ​ ​
​הזנה של חומרים לאתר הבית ספרי ​יצירת מסגרת העשרה לתלמיד ושמירה על קשר ישיר עימו
​הפצה של קישורים ופעילויות לתלמידים המפמ"רים באמצעות מרכזי המקצוע הארציים מעלים  חומרי למידה של תכנית הלימודים להמשך תהליך ההוראה-למידה​ שהופסק עקב מצב החירום (החומרים צריכים להיות מוכנים מראש)
​שימוש ושילוב של עולמות תוכן ללמידה והעשרה של התלמידים. רשימת סביבות תוכן מאושרות יצירת מסגרת העשרה לתלמיד
​פיתוח ב​ניית משימה מתוקשבת לתלמידים תוך הסתייעות בפורטל התוכן החינוכי​ ופרסומה בפורטל הבית ספרי
​תמיכה אישית ברשת תקשורת ​ניהול שיח מקוון ברשת מבחינה טכנית ופדגוגית עידוד הכתיבה; קיום שיח מומחים ; שיתוף קבצים וכד'


​​תקשורת ישירה בזמן אמת ​ ​
​התקנה של תוכנות למסרים מידיים ​יצירת קשר רציף בין צוות המורים לבין התלמידים
​שימוש בתוכנה למסרים מידיים במהלך הלמידה ​עידוד הקשר והתקשורת בין התלמידים; זמינות המורה לשאלות; נגישות ונוחות עבור המשתמשים
​שימוש בעזרים טכנולוגיים (מיקרופון, רמקולים, אוזניות ומצלמת אינטרנט) ​חוויית הלמידה ועידוד הקשר בין חברי הכיתה​
 ​
תאריך עדכון: 26/02/2019
 ​
​​​​​​​