הנחיות למפמ"ר

היערכות המפמ"ר בשגרה לקראת מצב חירום
  1. ​עדכון המידע באתר ללמידה מרחוק של משרד החינוך הנוגע לתחום הדעת שבאחריותו. מידע זה כולל פתיח הסבר לתלמיד, הפניות לפעילויות הפגה ולמידה עצמאית ומערכת לימודים סדורה בתחום הלימוד למקרה של מצב חירום מתמשך בכפוף למודל למידה בחירום.
  2. תרגול וחשיפת המדריכים לכלל אפשרויות הלימוד המקוון בתחום הדעת אשר משמשות לשגרה כמו גם לעת חירום.


 
פעולות המפמ"ר בעת חירום
  1. ​הנחיית מדריכי תחום הדעת - כולל המלצה על פעילויות ללמידה מרחוק עבור התלמידים בהתאם לשכבות הגיל השונות.
  2. בחירת נושאי לימוד מומלצים ללימוד במקצוע - על פי חלוקה לשכבות הגיל, ועדכון המידע באתר החירום של משרד החינוך מדי שבוע, תוך יידוע והפצה בקרב המדריכים.
תאריך עדכון: 26/02/2019
 ​
​​​​​​​