הנחיות ליועץ חינוכי

יועץ בית הספר מהווה דמות מרכזית בצוות הבית ספרי בשעת חירום. תפקידו לקיים מערך תמיכה רגשי, נפשי לתלמידי בית הספר ומתן תמיכה ויעוץ למורים הנתקלים בקשיים בקשר עם תלמידיהם בעת חירום. יועץ בית הספר יפעל על פי ההנחיות אגף שפ"י​ (שירות פסיכולוגי ייעוצי) במשרד החינוך. 

היערכות היועץ החינוכי בשגרה לקראת מצב חירום
  1. ​השתתפות בפגישות מקדימות עם אנשי אגף שפ"י לעדכון מידע והנחיות.
  2. ניהול שיחה מקדימה עם הצוות החינוכי בבית הספר והדרכת הצוות בכל הקשור לזיהוי תרחישים, בעיות וקשיים בהם עלולים המורים להיתקל בזמן חירום וידווח עליהם.
  3. ניהול שיחות מקדימות עם תלמידים בכיתות תוך שימת דגש על דרכי התמודדות במצבי לחץ וחירום.
פעולות היועץ החינוכי בעת חירום
  1. ​סיוע וליווי מחנכי הכיתות - מתן מענה בלוח הודעות כיתתי או כלי מקוון כתתי אחר, על פי בקשת תלמידים בכתה.
  2. מתן מענה אישי/קבוצתי לתלמידים - קיום קבוצה מקוונת ייעודית ("פורום סגור") באתר בית הספר בו יוכלו התלמידים לפנות ישירות, ולקבל מענה באופן מקוון.
  3. שמירה על קשר עם המחנכים, התלמידים וההורים - שמירה על קשר עם כל מחנכי הכתות וריכוז פרטי ההתקשרות עם כל התלמידים והוריהם.
  4. שמירה על קשר עם גורמים חיצוניים - קשר שוטף עם אגף שפ"י וגורמי חוץ כדוגמת משרד הבריאות ומשרד הרווחה לפתרון בעיות נקודתיות.
 
תאריך עדכון: 26/02/2019
 ​
​​​​​​​