אנשי קשר - למידה מרחוק

מתכללת ארצית למידה מרחוק בחירום – רונית דבוש סייג, 
מערך זה כולל את הרפרנטים המחוזיים ללמידה מרחוק הנותנים תמיכה טכנו-פדגוגית בהתאם לצורכי השטח והמחוז.
תאריך עדכון: 14/01/2020
 ​
​​​​​​​