פעילויות הפוגה לשעת חירום לפי מחוזות

בנוסף לשלל הפעילyeled_bbait.jpgויות המוצגות במאגר פעילויות הפוגה ומשחקים מקוונים ישנו מאגר נוסף של פעילויות מקוונות ונהלים לשעת חרום שלוקטו מאתרי האינטרנט של כל אחד מהמחוזות. כל בית ספר משתייך למחוז לפי מיקומו הגיאוגרפי. בנוסף 2 השתייכויות: מינהל לחינוך התיישבותי (מושבים וקיבוצים) וחינוך מיוחד.
​פעילויות הפוגה לילדים

נהלים וקישורים לחירום - צוותי הוראה

 
​​​


​​​
תאריך עדכון: 22/02/2015
 ​
​​​​​​​