הזמנת כיתה מקוונת

אגף טכנולוגיות מידע מוצא חשיבות רבה להיכרות והתנסות של המורים והתלמידים עם תכנים לימודיים מתוקשבים, לניהול שיח מקוון של המורים עם התלמידים במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ושימוש במערכות סינכרוניות לשיעורים "בשידור חי" בזמן חירום. לשם כך הוקצו כיתות מקוונות להפעלה מיידית בשעת חירום לפי הזמנה מלאה וברורה.
אודות הלמידה מרחוק

למידה מרחוק מאפשרת באמצעות הטכנולוגיה לנהל תהליכי למידה והוראה מגוונים בסביבה מקוונת המשוחררת מכבלי המרחב והזמן, ולקיים אינטראקציות לימודיות בזמנים גמישים וממקומות פיזיים וגיאוגרפיים מרוחקים זה מזה. השימוש בטכנולוגיות למידה מרחוק מאפשר לנתק את תהליך הלמידה מתלות במקום ובזמן, ולכן מאפשר למידה בכל מצב (בשגרה ובחירום) ומציע מתודות למידה חדשניות. באמצעות הטכנולוגיה כיתת הלימוד הטיפוסית אינה כבולה יותר לארבע קירות, והיא מאפשרת גישה לתלמידים ולמורים מכל העולם. 


למידה סינכרונית – כיתה מקוונת

היתרון המרכזי של הלמידה הסינכרונית הוא בהסרת מגבלות גיאוגרפיות לתלמידים היכולים ללמוד מכל מקום. בדומה ללמידה המסורתית בכיתה באופן פרונטלי, המורים/המנחים והתלמידים נוכחים בשיעור באותו זמן (אם כי לא בהכרח באותו מקום גיאוגרפי) בסביבה המדמה כיתת לימוד ומשמשת למעשה כיתת לימוד וירטואלית, ובה המורים נמצאים בעמדת המחשב שלהם, והלומדים – מול עמדות המחשב. דרך זו של למידה כוללת אינטראקציה באמצעות דיבור, טקסט ושימוש בווידאו ומשלבת שאילת שאלות, מתן תשובות והערות, קיום דיון וירטואלי וביצוע עבודה שיתופית.

הזמנת כיתה מקוונת  

אנו רואים חשיבות רבה להיכרות והתנסות של המורים והתלמידים עם תכנים לימודיים מתוקשבים, לניהול שיח מקוון של המורים עם התלמידים במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ושימוש במערכות סינכרוניות לשיעורים "בשידור חי" בזמן חירום. לשם כך הוקצו כיתות מקוונות להפעלה מיידית בשעת חירום לפי הזמנה מלאה וברורה.
מדריך לתלמיד - כניסה לכיתה מקוונת - WebEx E​vent​
תאריך עדכון: 26/02/2019
 ​
​​​​​​​