מידע והנחיות לבעלי תפקידים

​​המשימה העומדת בפני צוות הלמידה בחירום בבית הספר היא להקים ולהטמיע ערכת למידה מרחוק בזמן שגרה. על צוות בתי החינוך  להכיר את העובדות, לקרוא את התוכניות ולהכיר את דרך הפעולה ואת העזרה שניתן לקבל מארגוני הסיוע וממוסדות הממשלה הרלוונטיים. כל אלה יאפשרו לפעול במהירות וביעילות במצבים בהם תגובה מיידית חשובה. 
תפקידם העיקרי של צוות בעלי התפקידים אשר יוביל את ההיערכות ללמידה בחירום בבית הספר, הוא לחשוף באופן הדרגתי את כלל התלמידים לכלי תקשוב, לכלי תקשורת אינטרנטיים ולמערכת הלמידה מרחוק, על מנת שבזמן חירום, כאשר הלמידה תתבצע מרחוק, ובהתאם לדרישות הטכנולוגיות והפדגוגיות של מערכת השעות הווירטואלית בחירום, יהיה לכלל המורים והתלמידים את המיומנויות והיכולות הטכניות והלימודיות לעבור באופן הדרגתי מלמידה פרונטאלית ללמידה מרחוק באמצעות סביבות למידה מקוונות. 

 
​​​​​
תאריך עדכון: 25/02/2019
 ​
​​​​​​​