Dז - חדשנות דרך חשיבה עיצובית

חשיבה עיצובית (Design Thinking) היא מתודה שהתפתחה בארבעים השנים האחרונות בין האקדמיה ובין משרדי עיצוב, בעיקר באזור עמק הסיליקון. המתודה של חשיבה עיצובית התפתחה עם הקמתו של בית הספר לעיצוב d.school באוניברסיטת סטנפורד, והיא נפוצה בעולם.
פרופ׳ עזרי טרזי, מעצב תעשייתי ואיש אקדמיה, פיתח את מתודולוגיית Dז על בסיס חשיבה עיצובית. המתודולוגיה משלבת בתוכה תיאוריות מתקדמות על האינטליגנציות האנושיות, ומקיפה מרכיבים רבים בתהליך העיצובי והטכנולוגי, הנעדרים מהתיאוריה המקורית של חשיבה עיצובית.

קורס זה יחשוף בפניכם, מורי החינוך הטכנולוגי, את מתודולוגיית Dז לחדשנות דרך חשיבה עיצובית.
במהלך הקורס תלמדו ותתנסו כצוות רב תחומי בתהליך פיתוח תוצר או שירות המורכב משבעה שלבים, כפי שמקובל באקדמיה, בתעשייה, בהייטק ובארגונים שונים.


קישור לקורס באתר
​​
תאריך עדכון: 13/11/2019
 ​
​​​​​​​