לימודי ארץ ישראל

לפניכם מספר אפשרויות בחירה לשם למידה מקוונת במקצוע  לימודי א"י:
1. לימוד נושאים נבחרים בהמלצת מפמ"ר המקצוע - פעילויות שונות בתחום הלימוד שכוללות מערכי לימוד, שיעורים מצולמים, העשרה ופנאי ועוד.
 
2. לימוד לפי בחירה חופשית של נושאים מתכנית הלימודים באתר המפמ"ר.
 
 
3. לימוד במסגרת מערכת שעות שבועית סדורה יתאפשר החל מהיום החמישי בו לא יתקיימו לימודים כסדרם או לפי הנחייה מפורשת של משרד החינוך או של בית הספר. מערכת שעות זו תתעדכן באופן שוטף באתר זה או/ו באתר הבית-ספרי ותציג בפניך את חומרי הלימוד המכוונים אותך ללמידה לפי נושאים שנקבעו מראש עבור כל שבוע נתון.
 
תאריך עדכון: 28/01/2015
 ​
​​​​​​​