מדע וטכנולוגיה בחברה

לפניכם מספר אפשרויות בחירה לשם למידה מקוונת במקצוע הביולוגיה:
1. לימוד נושאים נבחרים בהמלצת מפמ"ר המקצוע - פעילויות שונות בתחום הלימוד שכוללות מערכי לימוד, שיעורים מצולמים, העשרה ופנאי ועוד.
2. לימוד לפי בחירה חופשית של נושאים מתכנית הלימודים באתר המפמ"ר בנושאים: 
  • פעילויות שונות, סיורים במוזיאונים, הסיור בטבע, מצגת בנושא העיסוק בפעילות גופנית בישראל (מתוך נתוני סקר של איגוד הספורט העממי בישראל) המשלבת מיומנות קריאה. סקר פעילות גופנית - התלמידים ימלאו את הסקר לפני הסיור למוזיאון, אפשר ליצור טבלה המסכמת את ההתנהגות הכיתתית. רקע מדעי כתבות מדעיות פופולריות בנושא פעילות גופנית, לכתבות מצורפות שאלות לדיון בכיתה. הכתבות ברמות שונות ומאפשרות בחירה בהתאם לשיקולי המורה.
  • פעילות שפותחה על ידי מרכז מורי מוטב: תזונה, פעילות גופנית ובריאות הלב בטווח הארוך- פעילות סביב סימולציה ממוחשבת.
  •  היכרות עם התוצרידע, יריד התוצרים של מוט"ב

לימוד לפי בחירה חופשית של נושאים מתכנית הלימודים באתרים ייעודיים ברשת האינטרנט:

  • אתר סבבה – שומרים על הסביבה: אתר של המשרד להגנת הסביבה מיועד לילדים ונוער וכולל מגוון מידע והפעלות, משחקים ועוד שכולם מבוססי רקע מדעי.
  • אתר זיקוקים: אתר של בתי זיקוק לתלמידים – מגוון הפעלות אינטראקטיביות הקשורות בנפט ומוצריו, זיקוק נפט, כולל שאלוני ידע ועוד. אתר עשוי ברמה גבוהה מבחינה חזותית.
  • אתר של עמותת אדם טבע ודין - יש בו פעילות יפה: פחנומטר – מאפשרת לכל אחד לבדוק מה השפעת הצריכה היומית של המשפחה על ההתחממות העולמית (באמצעות טביעת רגל פחמנית) – יש משוב מהמערכת ומתן עצות איך להקטין את ההשפעה. גם מידע מדעי רחב.
3. לימוד במסגרת מערכת שעות שבועית סדורה יתאפשר החל מהיום החמישי בו לא יתקיימו לימודים כסדרם או לפי הנחייה מפורשת של משרד החינוך או של בית הספר. מערכת שעות זו תתעדכן באופן שוטף באתר זה או/ו באתר הבית-ספרי ותציג בפניך את חומרי הלימוד המכוונים אותך ללמידה לפי נושאים שנקבעו מראש עבור כל שבוע נתון.
 
תאריך עדכון: 29/01/2015
 ​
​​​​​​​