מחשבת ישראל ממלכתי

לפניכם מספר אפשרויות בחירה לשם למידה מקוונת במקצוע מחשבת ישראל:
1. לימוד נושאים נבחרים בהמלצת מפמ"ר המקצוע - פעילויות שונות בתחום הלימוד שכוללות מערכי לימוד, שיעורים מצולמים, העשרה ופנאי ועוד.
 
הצעה לשיעור מקוון העוסק בסוגיות השעה של "עמוד ענן" - דילמות מוסריות בעת לחימה: הצעה לשיעור חינוך לתלמידי תיכון.
2. לימוד נושאים מתכנית הלימודים באתרים ייעודיים ברשת האינטרנט:
 

 

3. לימוד במסגרת מערכת שעות שבועית סדורה יתאפשר החל מהיום החמישי בו לא יתקיימו לימודים כסדרם או לפי הנחייה מפורשת של משרד החינוך או של בית הספר. מערכת שעות זו תתעדכן באופן שוטף באתר זה או/ו באתר הבית-ספרי ותציג בפניך את חומרי הלימוד המכוונים אותך ללמידה לפי נושאים שנקבעו מראש עבור כל שבוע נתון.
 
תאריך עדכון: 29/01/2015
 ​
​​​​​​​