המלצות לחזרה לשגרה

נדרשת תקופת מעבר להתאוששות ולעיבוד חוויות בעקבות מצב חירום לפני שניתן יהיה לחזור לשגרת לימודים בבית ובכיתה. במהלך תקופת ההתאוששות על מערכת החינוך ועל ההורים לפעול למען רווחת התלמידים בפן הקוגניטיבי.

באמצעות פעילויות של מערכת החינוך לאחר שעת חירום, התלמידים ילמדו לבטא את עצמם, לשמוע דעות מגוונות ולאפשר תהליך חינוכי ולימודי בעל משמעות ללומדים ולמלמדים. 


באמצעות פעילויות של מערכת החינוך לאחר שעת חירום, התלמידים ילמדו לבטא את עצמם, לשמוע דעות מגוונות ולאפשר תהליך חינוכי ולימודי בעל משמעות ללומדים ולמלמדים. 


הפן הקוגניטיבי 

בפן הקוגניטיבי – תקופת ההתאוששות תוקדש לפעילות יזומה שתהפוך את החוויות השליליות ממצב החירום של משבר וחוסר האונים לחוויה חיובית של חוסן לאומי.  
בהקשר זה כותב בהרחבה ד"ר רוברט גיליו על החשיבות של פיתוח זיכרון חיובי קולקטיבי במצבי משבר בספרו: (Lessons Learned at Ground Zero (Dr. Robert Gillio, 2002. 

ד"ר גיליו טוען שבמצבי טראומה, אֵבֶל או מלחמה, התקשורת והמנהיגים אינם מעניקים עוד להמונים חוויות חיוביות של תחושת ניצחון או גאווה במנהיגות העומדת בראש המדינה, הנחוצות כל כך לתלמידים בתקופת ההתאוששות. לדעתו על מערכת החינוך לבנות חוויות חיוביות משותפות לתלמידים הצעירים באמצעות פעילויות יזומות בכיתה ובקהילה. 

משרד החינוך דוגל אף הוא בגישה זאת והכין כמה משאבים שבאמצעותם התלמידים יוכלו להתמודד טוב יותר עם המעבר בין למידה מרחוק בחירום לבין החזרה לשגרת לימודים בבית הספר. מטרת הפעילויות לפתח זיכרון קולקטיבי מעצים שיעזור לתלמידים להתגבר על חוויות שעברו בשעת חירום. 

​​​​​​​​
תאריך עדכון: 26/02/2019
 ​
​​​​​​​