קורס הכשרת מורים לקראת קייטנות דיגיטליות תשע"ח – ארכיון

במהלך חופשת הקיץ תשע"ח יפעיל זו השנה השישית אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך קייטנות דיגיטליות לתלמידים. 
הקייטנות הדיגיטליות שמות דגש על פיתוח, חיזוק ותרגול מיומנויות מחשב ומידע באמצעות כלי הפקה ויצירה המעודדים חשיבה יצירתית וסקרנות אינטלקטואלית ופיתוח מיומנויות קוד ותכנות. הלומדים נחשפים למתודות הוראה חדשניות ומפתחים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית ומיומנויות הדרושות במאה ה-21 בסביבה עתירת טכנולוגיה, כגון יצירתיות וחדשנות, חשיבה ביקורתית, למידה עצמאית, פתרון בעיות, קבלת החלטות ועבודה בצוות. עדכון: הקורס הסתיים.קורסי הקייטנות הדיגיטליות מיועדים לתלמידי מערכת החינוך בוגרי כיתה ד ומעלה, וייקחו בה חלק אלפי תלמידים מרחבי הארץ בחלוקה על פי קבוצות הגיל השונות. התלמידים הלומדים בקורסים הם תלמידים המעוניינים להעשיר ולהרחיב את אופקיהם וידיעותיהם. הלמידה היא בקבוצות שונות לפי תחומי העניין שיבחרו ובחלוקה לקבוצות גיל נרחבות.

גם השנה יתקיים קורס הכשרה טכנו-פדגוגי למורים, רכזים ומדריכי תקשוב המעוניינים ללמד ולהנחות קורסי קייטנות לתלמידים. הקורס יעמיק את פיתוח הפרופיל המקצועי של מורים המשלבים כלים טכנולוגיים ומדיה דיגיטלית למטרות למידה והכשרתם למורים מקוונים, בעלי מיומנויות בנייה של קורס מקוון והפעלתו בסביבת למידה סינכרונית. 

הגשת המועמדות להצטרפות לתוכנית להפעלת קורסי קייטנות דיגיטליות בחופשת הקיץ לתלמידים מותנית בהשתתפות בקורס ההכשרה. מורים שלקחו חלק בהוראת קורסי קיץ ארציים בעבר יכולים להגיש בקשה להשתתפות חלקית בקורס, ללא גמול השתלמות, ובקשתם תידון. 

הקורס מורכב ממפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים ומחייב הגשה שוטפת של מטלות. במטלה הסופית – שתי תוכניות לימודים מפורטות וסילבוסים להפעלת שני קורסי קייטנות. חלק מהקורס יוקדש להתנסות מעשית – סימולציות הוראה בכיתה סינכרונית וקבלת משוב. 
קורס ההכשרה הוא בן 30 שעות ומזכה בגמול באופק חדש ובעוז לתמורה (בכפוף לעמידה בכל חובות הקורס). 

נושאים נלמדים 
פיתוח רעיון ייחודי ותוכן לקורס, יצירת סילבוס, הגדרת חומרי הלמידה וכלי ההוראה, התאמת התוכן, המבנה והכלים למטרות הקורס, הגדרת תוצרים לכל מפגש, למידה שיתופית, ניהול פורום ועוד

מטרות הקורס:
  • פיתוח קורס סינכרוני, כתיבת תוכנית הקורס, פיתוח תכנים, בחירת כלים, משימות ותוצרים מתוקשבים 
  • חשיפת המורים לגישות הוראה מגוונות המתאימות להוראה מקוונת בסביבה סינכרונית וא-סינכרונית תוך כדי התייחסות לשונות בין לומדים  
  • פיתוח סביבת הוראה-למידה המספקת העשרה וגירוי בתחום האוריינות הדיגיטלית המניעה ללמידה עצמאית ולחשיבה מסדר גבוה, ומאפשרת פיתוח תפקודי לומד שונים
  • רכישת מיומנויות ליישום הוראה מקוונת ושימוש בכלים מגוונים להנעת לומדים בהתאם לתחום התוכן
  • רכישת מיומנויות לניהול שיעור מרחוק והתנסות בסביבת הוראה-למידה סינכרונית  
  • רכישת מיומנויות לכתיבת סילבוס לקורס מקוון 

שימו לב: מספר המקומות בקורס זה מוגבל. לפיכך יוכלו להשתתף בקורס רק מורים שמועמדותם בהרשמה תימצא מתאימה. מתוך מסיימי הקורס רק מורים שיימצאו מתאימים ועמדו בדרישות ייבחרו להשתלב בהפעלת קורסי קייטנות קיץ (בתגמול). 
הקורס צפוי להתחיל בסוף חודש פברואר.
לשאלות ניתן לפנות לארז פורת בדוא"לerezpo@education.gov.il  ​​​​​
תאריך עדכון: 25/07/2019
 ​
​​​​​​​