למידה מרחוק בשעת חירום - תרגיל

להלן מרוכז המידע הדרוש להפעלת תרגיל למידה מרחוק בחירום עבור מפקחי תקשוב, רכזי תקשוב ומורים. המידע מפרט הנחיות, קישורים מרוכזים לחומרי הוראה לשלב ההפגה (האתנחתא) והמעבר ללמידה בקטלוג החינוכי, במרחב הפדגוגי ובסביבות התוכן של ספקי משרד החינוך, התמודדות ותמיכה רגשית ועוד​
נהלים והנחיות

​​​

​​​
​​​
תאריך עדכון: 10/03/2019
 ​
​​​​​​​