למידה מרחוק בשעת חירום - תרגיל

להלן מרוכז המידע הדרוש להפעלת תרגיל למידה מרחוק בחירום עבור מפקחי תקשוב, רכזי תקשוב ומורים. המידע מפרט הנחיות, קישורים מרוכזים לחומרי הוראה לשלב ההפגה (האתנחתא) והמעבר ללמידה בקטלוג החינוכי, במרחב הפדגוגי ובסביבות התוכן של ספקי משרד החינוך, התמודדות ותמיכה רגשית ועוד​
נהלים והנחיות


​​יום ​תאריך ​​מחוזות מרכז - ת"א - חרדי מחוזות צפון - חיפה - התיישבותי​ מחוזות דקום - ירושלים - מנח"י​
​א​ ​1.3.2020 ​1. נוכחות
​ב ​2.3.2020 ​2. מה נשמע והפגה ​1. נוכחות
​ג ​3.3.2020 3. ​למידה ​2. מה נשמע והפגה
​​1. נוכחות
​ד ​4.3.2020 ​3. למידה​ ​2. מה נשמע והפגה
​ה ​5.3.2020 ​3. למידה​
  

​​​

​​​​
​​​
תאריך עדכון: 10/09/2019
 ​
​​​​​​​