למידה מרחוק בשעת חירום - זמן אמת

להלן מרוכז המידע הדרוש להפעלת למידה מרחוק בחירום בזמן אמת עבור מפקחי תקשוב, מנהלים, רכזי תקשוב ומורים. המידע מפרט הנחיות, קישורים מרוכזים לחומרי הוראה לשלב ההפגה (האתנחתא) והמעבר ללמידה בקטלוג החינוכי, במרחב הפדגוגי ובסביבות התוכן של ספקי משרד החינוך, התמודדות ותמיכה רגשית ועוד.

אתנחתא (הפגה)
מעבר ללמידה - תוכן דיגיטלי לימודי
סביבות תוכן של ספקי מש​רד החינוך (בקרוב)
אחידות וייחודיות​ - נושא שנתי תשע"ט
צו 8 חינוכי

 חזרה לשגרה​​​​​תאריך עדכון: 10/02/2019
 ​
​​​​​​​