למידה בחירום במזג אוויר קיצון

אגף טכנולוגיות מידע נערך למצב חירום בשגרה – בעקבות מזג אוויר קיצון (מזג אוויר סוער: מצב מזג אוויר המוגדר כך על ידי השירות המטאורולוגי, ויכול לכלול שיטפונות / מפולות / רוחות עזות / שלגים וכדומה, שיש בהם משום סכנה בטיחותית, ואין אפשרות לקיים לימודים סדירים בבתי הספר). במקרים שיוכרז בהם חירום עקב מזג אוויר קיצון, יושבתו בתי הספר באזורים נרחבים ובמקומות המועדים לכך, ולא יתקיימו לימודים כסדרם. 

תאריך עדכון: 01/01/2019
 ​
​​​​​​​