מידע לראשי משלחות

מידע על הנהלים הדרושים טרם יציאה למשלחת וקישורים שימושיים.
 

לנוחותכם, חוברת מרכזת של המידע בנושא הקורס המקוון לראשי המשלחות להורדה  ​דגשים לראש משלחת 
תאריך עדכון: 24/02/2019
 ​
​​​​​​​