MOOC למורי מורים

מחוברים  On-Line - המדריך המתמלא ללמידה ברשת: הקורס פותח במטרה לאפשר לכם, מורי המורים:

  • להתנסות בתהליכי הפיתוח המקצועי במודל מבוסס למידה עצמית בזיקה למאפיינים של          תרבות הלמידה ברשת

  • ללמוד על הוראה ולמידה אונליין ועל שילוב טכנולוגיה במפגשי פנים אל פנים תוך כדי חיבור לתחום הדעת שלכם ובהתאם לעקרונות הפיתוח המקצועי ​

  • להתנסות בתהליכי פיתוח מקצועי באמצעות מודל למידה חדשני

  • ליצור קהילת מורי מורים לומדת ומשתפת

  • להפוך את הלמידה הדיגיטלית על כל מרכיביה לחלק משגרת הלמידה בתהליכי הפיתוח המקצועי


קישור להרשמה לקורס יעודכן בקרוב

​​​​​
תאריך עדכון: 29/08/2018
 ​
​​​​​​​