MOOC  לתלמידים

קורסים מקוונים המיועדים לתלמידיםקורס משלחות
מידע אודות קורס משלחות מקוון המיועד לתלמידים היוצאים במשלחת לחו"ל.  מטרת הקורס לתת ארגז כלים המבוסס על פרקי חובה באזרחות והיסטוריה של מדינת ישראל, ומידע בנושאים שונים המבוסס על מחקר וניסיון של אלפי משלחות ושאלות שבני נוער נתקלו בעבר. הקורס הוא מיזם של אגף טכנולוגיות מידע בשיתוף מנהל חברה ונוער ומשרד החוץ. לרישום לקורס 
לחצו כאן
בשנות הלימודים תשע"ח-תשע"ט יתקיים פיילוט של תוכנית "למידה מקוונת ממירה בגרות" בכמה מקצועות חובה. המזכירות הפדגוגית, שיזמה את המהלך, מעוניינת לעקוב אחר התנהלותו ותוצאותיו ולבחון את מידת התאמתן של תוכניות מסוג זה כחלופה ללמידה ולהיבחנות בבחינות בגרות. הניסוי מתקיים כפיילוט בבתי ספר תיכוניים שנמצאו מתאימים מתוך בתי ספר שנענו לקולות הקוראים של משרד החינוך ובחרו לקחת חלק בפיילוט.​

​​​​
תאריך עדכון: 23/01/2019
 ​
​​​​​​​