המורה המקוון – קורס הכשרה למורים להפעלת קייטנות דיגיטליות לתלמידים  בנושא מדעי המחשב ורובוטיקה

במהלך חופשת הקיץ תשע"ט הפעיל אגף טכנולוגיות מידע, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע במשרד החינוך קורסים מקצועיים לתלמידים במסגרת תוכנית "הקייטנות הדיגיטליות". 

השנה התמקדה התכנית והמגוון הקורסים המוצעים בנושא מדעי המחשב ורובוטיקה.


קורסי הקייטנות הדיגיטליות מיועדים לתלמידים בוגרי כיתה ד ומעלה, ומשתתפים בהם בחודשי הקיץ אלפים רבים של תלמידים מרחבי הארץ בחלוקה על פי קבוצות הגיל השונות (יסודי, חט"ב, על יסודי). התוכנית מקדמת חדשנות חינוכית בלמידה וחוויית למידה שונה. הלומדים נחשפים למגוון רחב של כלים ליצירת מדיה דיגיטלית, לאיסוף וארגון מידע, לבניית משחקים בקוד, לפיתוח אפליקציות, לעיצוב אתרים ועוד, ומפתחים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית ומיומנויות הדרושות במאה ה-21, וביניהן מיומנויות מדעי המחשב, חשיבה ביקורתית, יצירתיות, למידה עצמאית, פתרון בעיות, קבלת החלטות, עבודה בצוות ועוד. הקורסים מועברים כולם באופן סינכרוני מקוון כשהמורים מלמדים "מרחוק", והתלמידים לומדים מהבית בכיתות לימוד באינטרנט באמצעות המחשב.

לקראת שנת ההפעלה השביעית יחל בחודש פברואר 2019 קורס הכשרה למורים בעלי רקע במדעי המחשב ורובוטיקה, המעוניינים להשתלב בתוכנית ולהפעיל קייטנות דיגיטליות לתלמידים בחופשה. קורס ההכשרה (באורך 30 שעות) מבוסס פרקטיקה מעשית ומחייב השתתפות מלאה במפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים והגשה שוטפת של מטלות. התוצר הסופי הוא הגשת שתי תוכניות לימוד (סילבוס) מפורטות לקורסים בני חמישה מפגשים. על כן, ההשתתפות בקורס מחייבת עבודה שוטפת בשכלול, תיקון וטיוב של תוצרי הביניים המפותחים והיענות למשוב מנחה הקורס. חלק מהקורס יוקדש לסימולציות הוראה בכיתה סינכרונית וקבלת משוב. 

מורים המעוניינים להצטרף לתוכנית ולהפעיל קייטנות דיגיטליות בחופשת הקיץ בכל נושא שקשור לתחומי מדעי המחשב, נקראים להגיש בקשה להצטרפות למאגר המורים בתוכנית בטופס המקוון הבא. הפעלת קורסים לתלמידים בחופשת הקיץ מותנית בהשתתפות בקורס. 

מספר המורים שישולבו בתוכנית להפעלת קורסים מוגבל. מתוך מסיימי הקורס יוצע למורים שקורסיהם יימצאו מתאימים ביותר לתוכנית להשתלב בהפעלת קורסי קייטנות קיץ (בתשלום) לתלמידים וללמד את הקורסים שפיתחו. 

*מורים שהשתתפו בתוכנית בשנה שעברה בתחומי מדעי המחשב ומעוניינים ללמד בקייטנות הדיגיטליות גם השנה, מוזמנים להגיש בקשה בצירוף סילבוס לשני קורסים, ובקשתם תידון באופן פרטני להשתתפות חלקית בקורס או לפטור מהקורס, ללא גמול השתלמות


נושאים שיילמדו בקורס ההכשרה:
  • פיתוח קורס מקוון סינכרוני מבוסס יחידות למידה מתוקשבות.
  • רכישת מיומנות כתיבת סילבוס ותוכנית קורס.
  • רכישת מיומנויות ללמד בכיתה וירטואלית המבוססת על למידה מרחוק.  
  • חשיפה לגישות למידה ממורכזות לומדים עם התייחסות לשונות לומדים, יצירת חוויה לימודית אחרת המניעה לתהליכי למידה עצמאיים תוך כדי שימוש בחקר והעמקה אישית. 
  • רכישת מיומנות לבחור את פעילויות הלמידה המתאימות לצורכי הקורס, להראות את הרלוונטיות בין הפעילויות לבין התוצרים הרצויים ולבחור את המדיה והכלים הטכנולוגיים המתאימים בהתאם למטרות.
  • רכישת מיומנות הוראה בסביבה מרובת לומדים.
  • פיתוח סביבת למידה המספקת העשרה וגירוי לתלמידים בתחום האוריינות הדיגיטלית המאפשרת פיתוח תפקודי לומד שונים.
  • רכישת מיומנויות ליישום הוראה מקוונת, שימוש בכלים מגוונים להפעלת לומדים ואינטראקציה בין מורה ללומדים בהתאם לתחום התוכן. 
  • רכישת מיומנויות תמיכה בלומדים כיחידים או כקבוצה לומדת המשתפת פעולה, אספקת משוב בתדירות גבוהה ומיומנויות ארגון כיתה.

קורס ההכשרה מזכה בגמול באופק חדש ובעוז לתמורה. אישור זכאות לגמול השתלמות מותנה בעמידה במטלות ההשתלמות ובהגשת מטלה סופית בציון עובר. הקורס צפוי מתוכנן להתחיל בחודש פברואר ולהסתיים בחודש מאי 2019.

שימו לב! מספר המקומות בקורס ההכשרה זה מוגבל. לפיכך יוכלו להשתתף בקורס רק הפניות המתאימות ביותר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לארז פורת בדוא"ל: erezpo@education.gov.il​ 

​​​​​​​​
תאריך עדכון: 19/08/2019
 ​
​​​​​​​