חירום בשלושה צעדים

לאחר תרגולים שנתיים שוטפים בלמידה מרחוק בשעת חירום, אנו בטוחים כי בשעת חירום אמיתי תלמידי בית הספר והצוות החינוכי ידעו כיצד לעבור ללמידה מרחוק בשעת חירום. 
ריכזנו עבור בעלי תפקידים בבית הספר נוהל מזורז ללמידה מרחוק בחירום בשלושה צעדים פשוטים. 

לפניכם הנחיות ללמידה מרחוק בחירום.
למידה מרחוק מאפשרת תשתית לכיתה חלופית בעת חירום.​

לצורך היערכות נאותה לשעת חירום, נספק כאן הנחיות ליחידות המשרד ולמוסדות החינוך המתבקשים להיערך להפעלת התוכנית. גופי התוכן יספקו את רשימת פריטי הלימוד בחלוקה לפי מקצוע, נושא, תת-נושא, שם הפעילות, סוג הפעילות, שכבת הגיל וכדומה.

תרגול התוכנית בשגרה הוא ערובה להפעלה מיידית ומיטבית בעת חירום.  


​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 29/01/2019
 ​
​​​​​​​