למידה מרחוק בשעת חירום בזמן אמת

מצב חירום הוא אירוע קצר או מתמשך שבו בני האדם או רכושם נתונים בסכנה. אירועים אלו מעוררים רגשות שונים כמו פחד, לחץ ובלבול. ניתן להתמודד עם רגשות אלו ע"י תרגול ולימוד בזמן שגרה. 
קיימים שני סוגי חירום ארציים:
חירום בטחוני - מלחמה והתרעות פיגועים.
חירום תופעות טבע קיצוניות - סערה/שלג, שריפה, רעידות אדמה.

בהכרזת מצב חירום - מתקבלת הודעת חירום והפונים לענן מובלים לדף הנחיתה של למידה מרחוק בחירום.
נוהל היערכות ופעולות בזמן חירום אמתי. 

יש לתרגל את ההנחיות והנהלים לשעת חירום על מנת שסדר הפעולות הנדרשות יהיו שגורים וידועים ויאפשרו  פעולה מיידית ואפקטיבית. 
 


המעבר משיגרה למצב של למידה מרחוק בחירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת על מנת לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך שיגרת למידה וגישה מיטבית למידע רלוונטי.
כאן נציג נהלים והנחיות לצורך היכרות מקדימה בנוגע לממשקים שיכנסו לפעולה ואת תחומי האחריות של בעלי התפקידים השונים בבית הספר. 

 


היערכות מראש היא ערובה להפעלה מיטבית של תכנית למידה מרחוק בשעת חירום. להיות מוכן פירושו לדעת בביטחון איך לעבור ללמידה מרחוק בחירום בבית, עם המשפחה, בבית הספר ובקהילה. ריכזנו עבור בעלי תפקידים בבתי הספר, מורים, הורים ותלמידים נוהל לתרגול למידה מרחוק בחירום בשלושה צעדים פשוטים.
 ריכזנו עבור בעלי תפקידים בבתי הספר, מורים, הורים ותלמידים נוהל לתרגול למידה מרחוק בחירום בשלושה צעדים פשוטים.
 


עם הכרזת מנכ"לית משרד החינוך על חזרה לשגרה, יוכלו אנשי החינוך, ההורים והתלמידים להתעדכן כאן במידע והנחיות על התהליך החינוכי-ייעוצי שעל מערכת החינוך להוביל  הן בתהליך החזרה לשגרת לימודים בבית הספר והן בתהליך הפקת הלקחים והמסקנות מתפקודם באירוע החירום.

ניהול הלמידה בפורטל הבית ספרי מאפשר למורים לקיים שגרת הוראה מבית הספר, מהבית, או ממרחב הוראה אחר, כאשר התלמידים לומדים בביתם ושומרים על קשר עם מוריהם ועמיתיהם באמצעות רשת האינטרנט.​


אגף טכנולגיות מידע  מוצא חשיבות רבה להיכרות והתנסות של המורים והתלמידים עם תכנים לימודיים מתוקשבים, לניהול שיח מקוון של המורה עם התלמידים במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ושימוש במערכות סינכרוניות לשיעורים "בשידור חי" בזמן חירום. לשם כך, הוקצו כיתות מקוונות להפעלה מידית בשעת חירום לפי הזמנה מלאה וברורה.

אגף טכנולוגיות מידע נערך למצב חירום בשגרה - בעקבות מזג אוויר קיצון (מזג אוויר סוער: מצב מזג אוויר המוגדר על ידי השירות המטאורולוגי ויכול לכלול שיטפונות/ מפולות/ רוחות עזות/ שלגים וכדומה, המהווים סכנה בטיחותית ואין אפשרות לקיים לימודים סדירים בבתי הספר). במקרים בו יוכרז חירום עקב מזג אוויר קיצון, יושבתו בתי הספר באזורים נרחבים ובמקומות המועדים לכך ולא יתקיימו לימודים כסדרם.​​
תאריך עדכון: 26/12/2017
 ​
​​​​​​​