סרטוני הסבר


סרטונים המסבירים על אודות תרגיל למידה מרחוק 
בשעת חירום.

סרטון הסברה להפעלת תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום: 
​​​​
תאריך עדכון: 01/03/2017
 ​
​​​​​​​