תאריכי תרגיל החירום לשנת תשע"ט 2019

​תרגיל למידה מרחוק בחירום תשע"ט - 2019​​​ ​ ​
​יום ​תאריך מחוז
​א ג' באדר ב' תשע"ט, 10.3.19​ חיפה + ירושלים
​ב ​ד' באדר ב' תשע"ט, 11.3.19 צפון + חרדי
​ג ​ה' באדר ב' תשע"ט, 12.3.19
תרגיל התגוננות ארצי - יכלול את הפעולות האלה:
א. תרגול התגוננות לכל התלמידים והמורים
ב. תרגון צל"ח (צוות לשעת חירום) בית ספרי באמצעות הדמיה בחדר המורים
דרום + התיישבותי
​ד ​ו' באדר ב' תשע"ט, 13.3.19 ​תל אביב + מנח"י
​ה ​ז' באדר ב' תשע"ט, 14.3.19 ​מרכז
 ​

תאריך עדכון: 02/01/2019
 ​
​​​​​​​