תרגיל למידה בשעת חירום

משרד החינוך מקיים  תרגיל ארצי , המדמה מצב של למידה מרחוק בעתות חירום. המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת, כדי לאפשר לתלמידים להמשיך שגרת למידה מרחוק. 


הגדרת תרגיל למידה בשעת חירום​
התרגיל נועד להרחבת ההיכרות וההתנסות של מורים ותלמידים עם תכנים לימודיים מתוקשבים, ניהול שיח מקוון של המורה  עם התלמידים במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ושימוש במערכות סינכרוניות לשיעורים "בשידור חי" בזמן חירום. 
נוהל היערכות ופעולות בזמן תרגיל למידה בשעת חירום.
​​​​​​​​​​סרטונים המסבירים על אודות תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום.

​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 10/10/2018
 ​
​​​​​​​