"צו 8 בחינוך" - למידה בחירום


משרד החינוך נערך לתת מענה מגוון בלמידה מרחוק לכל שכבות הגיל במצבי חירום שבהם לא תתאפשר למידה בביה"ס. במצבים אלו יועברו שיעורים מקוונים בהנחיית מורים באמצעות מערכות המופעלות על ידי מינהל תקשוב ומערכות מידע. בעת חירום המתמשך מעבר לכמה ימים – יינתן מענה ייחודי לתלמידי החטיבה העליונה הנמצאים בתהליך למידה לבחינות הבגרות. לצורך זה הוחלט במזכירות הפדגוגית, בשיתוף עם מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, לתת מענה לתלמידים אלו באמצעות מיזם המכונה "צו 8 חינוכי אונליין", ובו יועברו שיעורים בלמידה מרחוק. מטרתו של המיזם היא להמשיך את תהליך הלמידה לקראת בחינות הבגרות על ידי מורים מתנדבים המוכנים להקדיש מזמנם על מנת להכין שיעורים מקוונים ולהעבירם לתלמידים. 
לרשות התלמידים יעמוד השנה מסלול למידה: 

מסלול פריסה ארצית: למידה סינכרונית באמצעות מערכות אונליין – מורים מתחומי דעת שונים יעבירו שיעורים מרחוק לתלמידים רבים בכל רחבי הארץ. בשנתיים האחרונות התנסו כ-120 מורים בהעברת שיעור לתלמידים באמצעות מערכות אלו. 


​​
תאריך עדכון: 30/01/2018
 ​
​​​​​​​