איך משתמשים בספרים דיגיטליים בכיתה

 

רציונל פדגוגי להוראה וללמידה באמצעות ספרים דיגיטליים

 

ספרים דיגיטליים מהווים אתגר חדש במערכת החינוך, בעל פוטנציאל לשינוי דרכי הוראה-למידה-הערכה ולקידום פדגוגיה חדשנית ומיומנויות המאה ה- 21, בהדגשים הבאים: 

  • פיתוח חשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות
  • פיתוח לומד עצמאי
  • עידוד למידת חקר ולמידה שיתופית
  • הקניית אוריינות מידע
  • העלאת המוטיבציה והעניין בלמידה
  • פיתוח מיומנויות נוספות של שימוש בכלי תקשוב מתקדמים
  • גמישות ועדכניות בהוראה ובלמידה

123.jpg


 

כל זאת לצד שינוי בתפיסת ההוראה ובתפקיד המורה, בתפיסת הלמידה ובתפיסת הידע של מורים בהוראה באמצעות ספרים דיגיטליים. להלן פירוט הרציונל:

 
53.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​​
תאריך עדכון: 25/08/2015
 ​
​​​​​​​