היערכות לתכנית ספרים דיגיטליים תשע''ו

בשנת הלימודים התשע"ו - בתי ספר בתכנית התקשוב ישלבו ספרים דיגיטליים כחלק בלתי נפרד מהמהלך שבו בית הספר משלב פדגוגיה חדשנית והופך לארגון מתוקשב. ההמלצה היא להתחיל בבתי ספר בדגם בסיסי בספר לימוד דיגיטלי אחד לפחות המחליף ספר פיזי, לכל שכבת גיל החל מכיתה ד'. בבתי ספר בדגם מתקדם ההמלצה היא ל- 4 ספרי לימוד דיגיטליים שיחליפו את הספר הפיזי בשכבות בהם מיושם דגם BYOD. בשאר שכבות הגיל, ישולב ספר דיגיטלי אחד לפחות בדומה לדגם הבסיסי. 
ריכזנו כאן את כל המידע הדרוש להיערכות לקראת שנת הלימודים התשע"ו. 
 

   
בשנים האחרונות, תוכן וספרי לימוד דיגיטליים מהווים מרכיב חשוב בקידום פדגוגיה חדשנית המותאמת למאה ה-21. מוסדות החינוך בארץ ובעולם מקדמים פדגוגיה זו, המשנה את דרכי ההוראה, הלמידה וההערכה, כמו גם קידום אוריינות מחשב ומידע כמרכיב משמעותי במיומנויות המאה ה-21 המוקנות לכל בוגר.

 
ספר לימוד דיגיטלי הוא תוצר המספק חוויה אינטראקטיבית ללומד, ניתן לעדכנו בכל זמן והוא מאפשר תכנון וארגון למידה על פי צורכי בית הספר. מידע מפורט על הרציונל הפדגוגי לשילוב ספרי לימוד דיגיטליים בתהליכי הוראה למידה מפורט בענן החינוכי.  

 
בשנת הלימודים התשע"ו - ההמלצה היא שבבתי ספר בתכנית התקשוב ישלבו ספרים דיגיטליים כחלק בלתי נפרד מהמהלך שבו בית הספר משלב פדגוגיה חדשנית והופך לארגון מתוקשב.
בבתי ספר בדגם בסיסי מומלץ לבחור ספר לימוד דיגיטלי אחד לפחות המחליף ספר פיזי, לכל שכבת גיל החל מכיתה ד'. בבתי ספר בדגם מתקדם מומלץ לבחור ב- 4 ספרי לימוד דיגיטליים שיחליפו את הספר הפיזי בשכבות בהם מיושם דגם BYOD. בשאר שכבות הגיל, ישולב ספר דיגיטלי אחד לפחות בדומה לדגם הבסיסי. 
בהמשך מפורסמים מודלים פדגוגיים המציעים לבתי הספר דרכים שונות ליישום.
 
  
רשימת ספרי לימוד דיגיטליים מפורסמת בקטלוג החינוכי שבענן. אנו עושים מאמצים גדולים להרחיב את היצע הספרים בבעלות המשרד שיסופקו חינם לבתי הספר. כמו כן, פורסם מכרז תוכן חדש "עדכון רשימת ספקים לאספקה והפעלת יחידות תוכן לימודי דיגיטלי וספרים דיגיטליים למוסדות חינוך"  לשנת הלימודים תשע"ו. לבתי ספר בתכנית התקשוב תינתן מסגרת תקציבית להזמנת יחידות תוכן וספרים בכפוף למכרז זה, שפרטיו יישלחו לבתי הספר בהמשך.

 
שלבי היערכות 

 
כדי להגיע לשילוב מיטבי של ספרים דיגיטליים בבתי הספר בשנת הלימודים תשע"ו, רצוי לפעול על פי השלבים הבאים:
 1. בתחילת פברואר - התקיים מפגש סינכרוני, בו הוצגה רשימת ספרי לימוד דיגיטליים מאושרים וכן נוספים המתוכננים לשילוב בשנת הלימודים התשע"ו. 

 2. caftor_zpiya.png 

 3. לאחר המפגש הסינכרוני ועד סוף אפריל - אנו מציעים שצוותי חשיבה יפעלו בכל בית ספר ויערכו לקבלת החלטה על ספרי הלימוד הדיגיטליים המומלצים על ידם לשילוב בשנת הלימודים תשע"ו. 

 4. לבחירת תוכן דיגיטלי לשנת הלימודים תשע"ו במערכת המקוונת, לחצו כאן​
לרשות חברי הצוות, אנו מעמידים סיסמאות התנסות בספרים, שיסייעו בידם לגבש החלטה מושכלת המותאמת לצורכי בית הספר.

 
תמיכה וסיוע 
          
לצורך תמיכה וסיוע, אנו מעמידים לרשותכם את השירותים הבאים:
 • בענן החינוכי - מידע רלוונטי, שאלות ותשובות.
 • מוקד תמיכה טלפוני - מענה אנושי בטלפון: 03-6906600.
 • מדריכי אשכול במחוזות - התייעצות וליווי שוטף.
 • מפגש סינכרוני ברשת - השתתפות בקהילת מעשה ו/או קהילת עמיתים.
 
בכל שאלה ובקשה ניתן להתייעץ גם עם המפקח/ המדריך המחוזי לתקשוב​.
 1. ​​עד סוף אפריל - נבקש לקבל את בחירתכם ולציינם בטופס מקוון. שם משתמש=קוד מוסד.

 2. במהלך אפריל - מאי - בהתבסס על ההחלטה שהתקבלה בטופס המקוון, נבקש את בית הספר להזמין בפועל את יחידות התוכן והספרים הדיגיטליים.

 3. הודעה בדבר סדרי עדיפויות בהקצאת תקציב לבתי ספר עבור רכישת תכנים דיגיטליים בשנת הלימודים תשע"ו​.   

 4. לקראת חופשת הקיץ - ברשימת הספרים לתשע"ו שתועבר להורים לקראת היציאה לחופשת הקיץ, יש לציין ליד הספרים הדיגיטליים שהוזמנו במערכת שהינם ללא עלות להורים ואין צורך ברכישת ספר פיזי מקביל.
 5. ​החל מאמצע יולי - הרשאת שימוש ליחידות הלימוד וספרים דיגיטליים יועברו לבית הספר במחצית השנייה של חודש יולי.

הנחיות היערכות למנהלים, למדריכים ולרכזים
 
לבחירת תוכן דיגיטלי לשנת הלימודים תשע"ו, במערכת המקוונת, לחץ כאן​​

 
מידע חיוני  
מצגת הנחיות אופרטיביות לבתי ספר ולמדריכי אשכול - רונית נחמיה, מפקחת תקשוב ארצית​
מצגת ספרי לימוד דיגיטליים​ - נועם קוריאט, מנהל תחום ארגון פיתוח וניהול ידע  ​
 


 ​​​​

שאלות ותשובות בנושא היערכות לתכנית ספרים דיגיטליים מחולקות לפי נושאים: בחירה ושימוש בספרים דיגיטליים והיערכות בבתי הספר. 

 
 


 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 16/06/2015
 ​
​​​​​​​