פורטל בית ספרי

 
משרד החינוך רואה בפורטל בית הספר "שער הכניסה" לעולם האינטרנט של קהילת החינוך הבית ספרית, המאפשר לשלב הודעות, מידע, חומרי לימוד וקישורים, סביבות למידה מתוקשבות, וליצור קשר אינטראקטיבי בתוך קהילת ביה"ס כמו גם עם קהילות נוספות.
ישנן אלטרנטיבות רבות של ספקים ופורטלים בית ספריים המוצעים לבחירת בתי הספר על פי צרכיהם ומשנתם הפדגוגית.
 
 
 
 
 
 
 הפורטל הבית ספרי בתכנית התקשוב 

 
הפוטנציאל הפדגוגי הגלום בפורטל הבית ספרי - מידע, סקירה ומאפיינים, מחקרים ומאמרים. הפניות לפורטלים בית ספריים נבחרים.
 
 
 
 
 
 
מחוון הערכת פורטלים מתווה את מבנה הפורטל ותוכנו תוך בחינת שילוב התקשוב בתהליכי הוראה למידה בהלימה לדרישות תכנית התקשוב החדשה לשנת תשע"ה.
 
 
 
 


פורטלים מיטביים בתכנית התקשוב​ 
הפורטל הבית ספרי מהווה כחלון ראווה וירטואלי המציג את העשייה הבית ספרית הייחודית של בית הספר. באמצעותו ניתן לבטא את היצירתיות והחדשנות שבבית הספר ואת התפיסה והחזון החינוכי - חברתי שלו.​
 
​​​​​​​​​

​ 


הפורטל הבית ספרי נחשב כתפוקה מובילה ואינטגרלית בתוכנית התקשוב הלאומית המקיפה ומאגדת תפוקות נוספות ותהליכים מתוקשבים נוספים. נכון להיום מעל 2800 מוסדות חינוך מנהלים פורטל בית ספרי בכל הארץ, והשאיפה היא לקדם את התפוקה בשאר מוסדות החינוך הרלוונטיים ורשתות החינוך השונות. לפניכם התהליכים המרכזיים שמוביל אגף טכנולוגיות מידע בתחום הפורטלים הבית ספריים. 
הוראות והנחיות

הוראות והנחיות להפעלת הפורטל הבית ספרי בהלימה לתוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 , ולקידום ומיטוב הפורטל הבית ספרי ומיצוי הפוטנציאל הפדגוגי הגלום בו.


portal_beetot_herum1.jpg
במצב חירום הפעילות מתקיימת בפורטל הבית ספרי המהווה שער כניסה למרחבי הלמידה הכיתתיים והתקשורת הבית ספרי ומשמש ערוץ תקשורת חברתי, ייעוצי ולימודי. במסגרת ההיערכות לשעת חירום, יש לבצע פעולות חשובות בפורטל הבית ספרי - עדכונים והבלטות בדף הבית, ובדפים האחרים בפורטל הבית ספרי. ​ 
 
שאלות ותשובות במגוון נושאי הפורטל הבית ספרי, דרישות התוכנית, ניהול הפורטל, מנגנון rss ועוד​​​​​​​​.  
 
 


 

 

תקנים וטכנולוגיות

 

רשימת ספקים מאושרים​​ 
​ספקים המאושרים על ידי משרד החינוך לצורכי הקמת פורטל בית ספרי בקטלוג החינוכי.

 

 


 
 ​

תקן פורטל בית ספרי

אוסף מאפיינים טכניים ודרישות להפעלת פורטל בית ספרי.
התקן מתייחס לנושאים של תאימות, ממשקים למערכות משרד החינוך, דוחות ובקרה, אבטחת מידע, רכיבים בפורטל הבית ספרי, הפעלה בשוטף ובזמן חירום ועוד.

 

 
 

 


קובץ ההדרכה להטמע​ת מנגנון RSS   בקרוב

מטרת שירות זה לחשוף בתצורת RSS פרטי מהלך שיעורים אחרונים עבור כיתת  אם במוסד מסוים.  


 

 

      
 
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​
​​
תאריך עדכון: 03/10/2017
 ​
​​​​​​​