בית ספר כארגון מתוקשבתכנית התקשוב הלאומית והתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, באה לקדם חדשנות טכנולוגית בבתי הספר בארץ. בבסיס התו​כנית התקשוב עומדות שלוש מטרות מרכזיות והן:
  1. הפיכת בתי הספר לארגונים מתוקשבים
  2. השבחת תהליכי הוראה, למידה והערכה מתוקשבים
  3. ​פיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית בקרב לומדים
התוכנית נועדה לקדם ולהרחיב את היקף השימוש במערכות ניהול מתוקשבות מתקדמות עתירות טכנולוגיה כחלק מביסוס תרבות ארגונית מקוונת והפיכת בית הספר לארגון מתוקשב ברמה גבוהה.


Image Map
 ​​​
תאריך עדכון: 16/12/2019
 ​
​​​​​​​