מעגלי תמיכה והטמעה

 


 
 ​
צוות למידה מרחוק – האחראי על תכנית התקשוב הארצית ומפעיל ומטייב את "בית ספר כארגון מתוקשב" מפרסם מידע ועדכונים  שוטפים מאגף טכנולוגיות מידע, וזאת למען היערכות והפעלה מיטבית של בית הספר כארגון דיגיטלי. 
המידע על תפוקות "מערכת ניהול למידה" ו"פורטלים בית ספריים" נועד לאפשר הפעלת שגרת לימודים תקינה ככל האפשר. 


שלושת המעגלים ליישום תכניות ופעולות של תכנית התקשוב: 


מעגל ראשון - הענן החינוכי
פורטל המרכז את כלל השירותים והתכנים הדרושים לקיום תרבות אירגונית ופדגוגית מתוקשבת בבתי ספר. 

  • מידע פדגוגי בתחום ההוראה-למידה המתוקשבת תוך התאמה לדגמי ההפעלה השונים - מודלים ללמידה שיתופית, מידע תיאורטי וכדומה.
  • מידע תפעולי - מדריכים מקוונים למשתמש לשם ייעול תהליכי הפצת המידע והטמעתו.
מעגל שני - מוקדי תמיכה טלפוניים
המנהלת מספקת שני מוקדים מרכזיים במענה טלפוני לתמיכה תפעולית וטכנית. 

  • המינהלת ליישומים מתוקשבים מספקת שני מוקדים מרכזיים במענה טלפוני לתמיכה תפעולית וטכנית.
  • מוקד סיסמאות - הגישה של משתמשי מערכת החינוך לסביבות העבודה הדיגיטליות מתבצעת בהזדהות אחידה אישית באמצעות פרטי זיהוי וסיסמה שהופקו על ידי משרד החינוך. תמיכה בהפקת בסיסמאות ניתנת על ידי משרד החינוך באמצעות מוקד הסיסמאות, מזכירות בית הספר והשירותים העצמיים להפקת סיסמה. פנייה למוקד סיסמאות של משרד החינוך בטלפון 6552​*​
  • מוקד תמיכה - פנייה למוקד המינהלת בטלפון 03-6906600 - מידע כללי ותמיכה בתפעול  מגוו המערכות העומדות לשרות בתי הספר, עובדי ההוראה ותלמידים. וכן הגדרת תמיכה ייעודית בהתאם לכל תכנית ומיזם שהמשרד מטמיע ומפעילמעגל שלישי - מערך תמיכה טכנו-פדגוגית

מתכללת ארצית למידה מרחוק בחירום – רונית דבוש סייג, 
מערך זה כולל את הרפרנטים המחוזיים ללמידה מרחוק הנותנים תמיכה טכנו-פדגוגית בהתאם לצורכי השטח והמחוז.


תאריך עדכון: 05/09/2018
 ​
​​​​​​​