מערכות ניהול בית ספריות


משרד החינוך מעוני​ין לקדם ולהרחיב את היקף השימוש במערכות לניהול מתוקשבות, מתקדמות ועתירות טכנולוגיה, כחלק מביסוס תרבות ארגונית מקוונת והפיכת כלל בתי הספר לארגון מתוקשב.
החל משנת הלימודים תש"ף משרד החינוך יממן רכישת תוכנות לניהול פדגוגי ותוכנות לניהול מערכת שעות ועובדי הוראה לכלל בתי הספר אשר יהיו מעוניינים בכך.
תוכנות אלו מאפשרות לבית הספר לנהל באופן ממוחשב את נתוני התלמידים, את מערך כוח האדם בהוראה, את מערכת השעות ואת כלל השירותים הנלווים, כדוגמת ציונים, נוכחות, משמעת, הערכות והנ​​פקת אישורים ותעודות.

למידע לגבי מאגר התוכנות, עלויות ותהליך הבחירה של התוכנות כנסו לפורטל מוסדות חינוך (שער)​

​​
             > מה במנבסנ"ט?​
​​​​​
​​​​​​​​
תאריך עדכון: 01/07/2019
 ​
​​​​​​​