גלישה בטוחה בדגש על היבטים בריאותיים


מידע אודות תכנית גלישה בטוחה של אגף טכנולוגיות מידע, בדגש על היבטים בריאותיים. ​
גלישה בטוחה של אגף טכנולוגיות מידע, נותנת, בין היתר, מענה להיבטים הבריאותיים (כגון קרינה וארגונומיה) של שימוש במכשירים דיגיטליים, תוך מענה לאתגרי המציאות שאליהם נחשפים הילדים. 

במסגרת התכנית מקיימים בתי הספר הסברה מותאמת לגיל התלמידים ולעולם המושגים שלהם, מתוך מטרה להקנות הרגלי שימוש נכונים ומושכלים באמצעי קצה ומכשירים סלולריים. והיא כוללת שורה של עקרונות הנמצאים בהלימה לחוזרי מנכ"ל העוסקים בנושא:  

  • חינוך לאזרחות דיגיטלית לכל הגילאים והמגזרים הכוללת התנהלות מיטבית ברשת  תוך הקניית הרגלי שימוש נכונים ומושכלים באמצעי קצה ומכשירים סלולריים. 
  • תכניות וחומרי הסברה לבתי הספר הסברה מותאמת לגיל התלמידים ולעולם המושגים שלהם, מתוך מטרה להקנות הרגלי שימוש נכונים ומושכלים באמצעי קצה ומכשירים סלולריים.
  • שיתוף פעולה עם המוסדות האקדמיים העוסקים בנושא כתיבת מסמכי מדיניות והטמעתם.
פעילות החינוך, ההסברה והמניעה  בנושא זה מתקיימת על בסיס תפיסה כוללת ורב-מערכתית תוך שיתוף כל הגורמים הנוגעים בדבר: מנהלים בבתי ספר במשרד החינוך, צוותי חינוך , הורים, אנשי מקצוע מעולם האקדמיה ועוד. ומהווה את אחד המרכיבים המרכזיים במאמץ של המשרד לקידום התנהלות מיטבית ברשת בדגש על תלמידים, מורים והורים במערכת החינוך והיא מתמקדת בשלושה היבטים מרכזיים:
  1. הקרינה הבלתי מייננת​ 
  2. ארגונומיה
  3. שימוש במסכים (בהמשך)

תאריך עדכון: 21/11/2017
 ​
​​​​​​​