היבטים בריאותיים

הבריאות היא משאב המאפשר איכות חיים, פיתוח יכולות והשתלבות בחיי החברה והכלכלה. 
בעיות בריאות אצל ילדים עלולות לפגוע ביכולות למידתם, בהשתתפותם במסגרת הלימודים ובהפקת המיטב ממנה לתועלתם הם ולתועלת החברה. כמו כן הן עלולות לגרום לליקויים בהתפתחותם במהלך החיים. מכאן חשיבותם הרבה של השמירה על הבריאות והחינוך לבריאות. המונח בריאות התלמיד מוגדר כמונח כוללני של רווחה גופנית, נפשית, חברתית וסביבתית של התלמידים במוסד החינוכי כתנאי חיוני למימוש יכולתם האישית והלימודית וכחלק מתהליך החינוך. גורמים שונים משפיעים על בריאות התלמיד, ביניהם: אורחות חייו, אפיוני משפחתו, הסביבה הפיסית והחברתית במוסד החינוכי ובקהילה, המצב החברתי-כלכלי ורמת שירותי הבריאות. בהתאם לכך, החזון של מערכת החינוך הוא לאפשר את קידום הבריאות ואת מימוש היכולות הלימודיות, התפקודיות והחברתיות לכל התלמידים, תוך מימוש חובתה הממלכתית של המדינה לבריאות התלמידים בסטנדרטים המיטביים. מידע אודות תכנית גלישה בטוחה של אגף טכנולוגיות מידע, בדגש על היבטים בריאותיים. בדף זה מרוכזים חוזרי מנכ"ל והעוסקים בהיבטים בריאותיים (כגון קרינה וארגונומיה) הנוגעים לשימוש באמצעי קצה דיגיטליים.פעילויות לתלמידים
חומרים ופעילויות לתלמידים בנושא גלישה בטוחה ברשת בהיבטים בריאותיים ואבטחת מידע .החומרים והפעילויות מוצגים לפי נושאים בהתאמה לשכבות הגיל השונות, וכן למגזרים השונים. 
- פעילויות ליסודי בהמשך            
- פעילויות לחט"ב בהמשך        
- פעילויות לחט"ע  בהמשך
מידע להורים בהמשך
חומרי העשרה, סרטני הדרכה והרצאות מומחים אשר נועדו לסייע להורים לפיתוח מודעות לחשיבות איזון בין שמירה על בריאות הילדים, לבין שימוש בטכנולוגיות מתקדמות והקניית הרגלי שימוש נכונים ומושכלים הקניית הרגלי שימוש נכונים ומושכלים באמצעי קצה ומכשירים סלולריים ומכשירים סלולריים. 
הדרכה והכשרה למורים בהמשך
מידע וחומרי העשרה לעובדי הוראה. 
​​​​
תאריך עדכון: 10/12/2018
 ​
​​​​​​​