גלישה ברשת - להרחבה

תכנית גלישה ברשת של אגף טכנולוגיות מידע נותנת דגש על היבטים בריאותיים. כאן מרוכזים חוזרי מנכ"ל העוסקים בהיבטים בריאותיים (כגון קרינה וארגונומיה) הנוגעים לשימוש באמצעי קצה דיגיטליים, חומרים ופעילויות לתלמידים לפי נושאים בהתאמה לשכבות הגיל השונות, וכן למגזרים השונים, מידע להורים ולעובדי הוראה. ​
במאה ה-21 הפכה רשת האינטרנט לחלק בלתי נפרד מחיינו, והיא מעוררת חשיבה מחודשת על גבולות חופש הביטוי, זכויות הפרט, אמות מידה אתיות ונורמות התנהגות. כאנשי חינוך אנו מכירים הן בהזדמנויות הרבות הקיימות ברשת ללמידה ולפיתוח קשרים חברתיים והן לאתגרים הקיימים במרחב זה, כגון חשיפת יתר למסכים, חשיפה לתכנים שאינם הולמים, אלימות ובריונות ברשת ופגיעה בפרטיות. על מנת לפתח ולהפיק את המרב מן ההזדמנויות הרבות ברשת ולצמצם את הסיכונים, מערכת החינוך מיישמת ומטמיעה תוכנית מערכתית "חיים ברשת" לקידום גלישה בטוחה ברשת, הכוללת הן היבטים חברתיים ורגשיים קישור והן היבטים של אבטחת מידע קישור ובריאות קישור הנוגעים לשימוש באמצעי קצה דיגיטליים, וזאת במטרה לקדם בקרב התלמידים התנהלות מיטבית ברשת לצד העלאת המודעות לסכנות שבה ולמניעת פגיעה.

מטרות: 
  • ​פיתוח מסוגלות דיגיטלית הכולל הקניית מיומנויות של אוריינות טכנולוגית-דיגיטלית 
  • פיתוח אחריות אישית וחברתית לקידום מרחב דיגיטלי מוגן ובטוח
  • הקניית כלים ועקרונות פעולה לקידום הרגלים נכונים להתנהלות מיטבית ברשת בדגש על בטיחות ואבטחת מידע
  • הקניית הרגלי שימוש נכונים ומושכלים באמצעי קצה ומכשירים סלולריים בדגש על  פיתוח מודעות להיבטים בריאותיים (קרינה וארגונומיה) 

הקו המנחה של תוכנית "גלישה בטוחה ברשת" המופעלת על ידי אגף טכנולוגיות מידע בשנת תשע"ח מתמקד בגלישה נבונה ואחראית ברשת כשגרה בשלושה צירים:
​​
תאריך עדכון: 21/11/2017
 ​
​​​​​​​