השבוע הלאומי לגלישה בטוחה בשנים קודמות

השבוע הלאומי לגלישה בטוחה בשנים קודמות
ארכיון מצגות מרכזיות של כל אירועי השבוע הלאומי לגלישה בטוחה לאורך השנים בעברית ובערבית

תשע"ח – לפני ה  Share- חושבים על החבר
בשנת תשע"ח התמקד השבוע הלאומי במסר: " לפני ה Share- חושבים על החבר " שבוע זה
 היה בסימן בעידוד תלמידים, מורים והורים לגלות מעורבות ואמפתיה כלפי חבריהם ברשת וזאת תוך חיזוק נורמות התנהגות ראויות ברשת והעלאת המודעות למצבים מורכבים המתעוררים בה.
שידורים מיוחדים 
תשע"ז – עושים שינוי בחברה - וברשת מושיטים יד לעזרה.
בשנת תשע"ז התמקד השבוע הלאומי במסר: "עושים שינוי בחברה - וברשת מושיטים יד לעזרה." שבוע זה היה בסימן פניה לעזרה, וזאת במטרה לקדם דיאלוג משמעותי באשר להתנהלות מיטבית ברשת ופיתוח יכולת התמודדות עם מצבים מורכבים המתעוררים בעת הגלישה במרחבי הרשת.
תשע"ו – 30 שניות למחשבה לפני שיתוף והפצה
בשנת תשע"ו התמקד השבוע הלאומי במסר: "30 שניות למחשבה לפני שיתוף והפצה". שבוע זה היה בסימן מעגלי שיח בין תלמידים, הורים וצוותי חינוך, וזאת במטרה לקדם דיאלוג משמעותי באשר להתנהלות מיטבית ברשת ופיתוח יכולת התמודדות עם מצבים מורכבים המתעוררים בעת הגלישה במרחבי הרשת. 

תמונה תשעד.pngתשע"ה – מובילים יוזמה לגלישה בטוחה

השבוע הלאומי לגלישה בטוחה תשע"ה התמקד בנושא: "מובילים יוזמה לגלישה בטוחה". הושם דגש על מעורבותם הפעילה של התלמידים וניצול הפוטנציאל החיובי הטמון ברשת, באמצעות פיתוח מיזמים חברתיים לקידום גלישה בטוחה.


השבוע הלאומי לגלישה בטוחה תשע"ה – תוצרים ותמונות מהשטח

                                   חוברת הועדה המשרדית לגלישה בטוחה תשע"ה
תמונה תשעד.pngתשע"ד – יחד טווים ברשת מעשים טובים
היום הלאומי לגלישה בטוחה תשע"ד  צוין בסימן "ביחד טווים ברשת מעשים טובים", וזאת מתוך הבנה כי עשיית מעשים טובים ברשת מהווה חלק חשוב בחינוך לגלישה אחראית ונבונה, ומתוך ההכרה כי לילדים ולבני הנוער יש את הכוח והיכולת לקדם מרחב בטוח ברשת, למענם ולמען חבריהם. בנוסף, שבוע זה הוקדש לקידום חינוך לנורמות התנהגות ראויות ברשת, תוך העלאת המודעות לסכנות, והקניית כלים טכנולוגיים והתנהגותיים מועילים בעת הגלישה במרחב זה.
מצגת :  עברית​  |  ערבית  
תמונה תשעד.png
תשע"ג – עושים טוב ברשת ומעבירים את זה הלאה
היום הלאומי לגלישה בטוחה תשע"ג התמקד בנושא "עושים טוב ברשת ומעבירים את זה הלאה", וזאת מתוך ההכרה כי לבני הנוער הכוח והיכולת לקדם מרחב בטוח ברשת 
למענם ולמען חבריהם.
מצגת :  עברית  |  ערבית


תמונה תשעד.png
תשע"ב – משפחה ברשת
היום הלאומי לגלישה בטוחה תשע"ב צוין בסימן "משפחה ברשת" ועסק בחשיבות השיח בין הורים לילדיהם, ותפקיד התלמידים וההורים בשמירה על עצמם ועל אחרים ברשת.תמונה תשעד.png
תשע"א - כּוּלָה לַיְיק...?!" 
היום לאומי לגלישה בטוחה תשע"א צוין בסימן "כולה לייק...?!" ועסק בהרחבה בנושא הרשתות החברתיות: דרכי תקשורת, חברויות, הפצת מידע והשתייכות לקבוצות.
מצגת :  עברית  |  ערבית  תמונה תשעד.png
תש"ע – חיים ברשת
היום הלאומי לגלישה בטוחה תש"ע עסק בהיבטים שונים בחיי התלמידים, שעבורם רשת האינטרנט היא חלק בלתי נפרד בכל תחומי חייהם – לימודים, חברה, ופנאי.
מצגת​    תמונה תשעד.png
תשס"ט – האינטרנט שלי ואני
היום הלאומי לגלישה בטוחה תשס"ט עסק בדרכים בהן יכולים תלמידים לגלוש בבטחה ברשת האינטרנט.
מצגת   

תמונה תשעד.png
תשס"ח - בלב הקהילה 
היום הלאומי לגלישה בטוחה תשס"ח  הוקדש לקשר שבין ההורה לילד ולהיכרות הדדית עם העולם הווירטואלי.
תמונה תשעד.png
תשס"ז – הגנה והגינות
היום הלאומי לגלישה בטוחה תשס"ז צוין בסימן "הגנה והגינות", והציג את מכלול זוויות הראייה של שימושי האינטרנט, את החיובי בהם מחד ואת הסכנות בהם מאידך.

​​​​​

​​​​​
תאריך עדכון: 10/10/2018
 ​
​​​​​​​