הדרכה והכשרה למורים

הדרכה והכשרה למורים 
 
לקידום הנושא בבית הספר והפיכתו לתרבות בית-ספרית יש להקנות ידע וכלים לצוותים החינוכיים. כאן ניתן למצוא תכניות וחומרי העשרה וכן מידע בנושא השתלמויות למורים ואנשי חינוך בנושא גלישה בטוחה ברשת.

 
 
 
 
  
 
סדנאות להפעלה בחדר מורים
טקסט בהמשך טקסט בהמשך טקסט בהמשך
הטקסט בהמשך טקסט בהמשך טקסט בהמשך
טקסט בהמשך הטקסט בהמשך הטקסט בהמשך
 
 
 
 
חומרי העשרה
טקסט בהמשך טקסט בהמשך טקסט בהמשך
הטקסט בהמשך טקסט בהמשך טקסט בהמשך
טקסט בהמשך הטקסט בהמשך הטקסט בהמשך
 
 
 
  
פיתוח מקצועי
טקסט בהמשך טקסט בהמשך טקסט בהמשך
הטקסט בהמשך טקסט בהמשך טקסט בהמשך
טקסט בהמשך הטקסט בהמשך הטקסט בהמשך
 
תאריך עדכון: 09/07/2014
 ​
​​​​​​​