ארגז כלים לצוות החינוכי

 

לרשות הצוות מוצעים כלים לתכנון ובניית תכנית ההתערבות והטמעתה באופן יעיל לאורך השנה.

 

 













 גולשים עם התלמידים לשנה בטוחה!​​



תכנית מובילים ברשת  

תכנית הכשרה ארצית תלת שנתית להכשרת תלמידי תיכון לקידום התנהלות מיטבית ברשת ומניעת פגיעה​







הנחיות לפתיחת דפי קהילה 

הבהרות לפתיחת דף קהילה לבי"ס ברשת החברתית​









מכתב למנהל​ בית הספר

הדגשים חשובים ויוזמות חדשות שיאפשרו למנהל בית הספר לקדם ולהטמיע את החינוך לגלישה בטוחה.







הנחיות לרכזי תקשוב 




 


מפגש פתיחת השנה בחדר מורים​ 

מפגש הדרכה לצוות החינוכי להיכרות עם תכנית ההתערבות לגלישה בטוחה ומניעת פגיעה באמצעות הרשת​.







תכנית ההתערבות

כלי לתכנון תכנית ההתערבות "חיים ברשת".
kli_ezer_bniyat_tohnit_shnatit_haim_reshet.pdf כלי עזר לבניית תכנית שנתית חיים ברשת (PDF) 

kli_ezer_bniyat_tohnit_shnatit_haim_reshet.doc כלי עזר לבניית תכנית שנתית חיים ברשת (DOC)







בטיחות ומוגנות ברשת

סרטוני הדרכה בנושא בטיחות ומוגנות ברשת.








​​​​​​​

תאריך עדכון: 21/08/2017
 ​
​​​​​​​