מטרות תכנית "חיים ברשת" ועקרונות פעולה

תכנית "חיים ברשת" מהווה חלק בלתי נפרד מהקניית כישורי חיים, קידום אקלים וצמצום אלימות כאורח חיים במרחבי החיים השונים. להלן מטרות התכנית ועקרונות הפעולה:


מטרות התכנית
 • העלאת המודעות באשר למאפייני הרשת ולהשפעתם על התלמידים בשכבות הגיל השונות.
 • קיום פעולות הסברה והדרכה שמטרתן לקדם התנהגות נבונה ואחראית ברשת, להקנות 
 • הקניית ידע להתמודדות עם אירועי פגיעה ברשת
 • הקניית ידע באשר לשימוש מושכל בכלים טכנולוגיים לצורך הימנעות ממצבי סיכון והתמודדות יעילה עימם.
 • קידום שיתופי פעולה עם גורמים נוספים בקהילה כדוגמת עיר ללא אלימות ומדריכי מציל"ה.


אופן הפעלת התכנית בבתי הספר
 • בניית תכנית שנתית על ידי מנהל בית הספר ובעלי תפקידים מרכזיים בתחום: רכז התקשוב, היועצת החינוכית והרכז החברתי. 
 • קיום מפגשי הכשרה לצוות החינוכי 
 • פעילויות לכל שכבות הגיל במהלך שעות החינוך לאורך כל השנה.
 • קיום פעילויות ייחודיות בשלושה מועדים לאורך השנה:
  • תחילת שנת הלימודים
  • במהלך השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת 
  • לקראת היציאה לחופשת הקיץ
 • פרסום התכנית לקהילת בית הספר באמצעות אתר בית הספר, פרסומים להורים ולשותפים נוספים בקהילה.
​​​​​
תאריך עדכון: 07/09/2016
 ​
​​​​​​​