השבוע הלאומי לגלישה בטוחההשבוע הלאומי לגלישה בטוחה הוא בבחינת מערך אירועים ופעילויות חינוכיות המתקיימים מדי שנה בכל רחבי הארץ. השנה שבוע זה ייערך בתאריכים: 7-3 בפברואר 2019, ויוקדש לנושא: "גם ברשת יש גבול״. הוא יתמקד בעידוד התלמידים לפתח "שרירי" בחירה והתנהלות מתוך שיקול דעת, איפוק, אמפתיה, הבנה של מותר/אסור, מתאים/לא מתאים באופן שמותאם למרחב גלישה בטוחה, ובקידום תקשורת בינאישית רגישה, מוגנת ומקרבת, הרואה את העצמי וגם את האחר. זאת תוך כדי חיזוק נורמות התנהגות ראויות ברשת והעלאת המודעות למצבים מורכבים המתעוררים בה.

 טביעת אצבע דיגיטלית (חט"ב)  05/02/2019 | 11:00 כיתות - ז-ט 
בשידור מרתק זה נפגוש מומחים בתחום הסייבר ואבטחת מידע אשר יציגו את הסיכונים הקיימים בעת שימוש ברשת וייתנו לתלמידים כלים להתגוננות מפניהם. לכניסה לשידור לחצו כאן​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 05/02/2019
 ​
​​​​​​​