השבוע הלאומי לגלישה בטוחההשבוע הלאומי לגלישה בטוחה הוא בבחינת מערך אירועים ופעילויות חינוכיות המתקיימים מדי שנה בכל רחבי הארץ. השנה שבוע זה נערך בתאריכים: 7-3 בפברואר 2019, והוקדש לנושא: "גם ברשת יש גבול״. הוא יתמקד בעידוד התלמידים לפתח "שרירי" בחירה והתנהלות מתוך שיקול דעת, איפוק, אמפתיה, הבנה של מותר/אסור, מתאים/לא מתאים באופן שמותאם למרחב גלישה בטוחה, ובקידום תקשורת בינאישית רגישה, מוגנת ומקרבת, הרואה את העצמי וגם את האחר. זאת תוך כדי חיזוק נורמות התנהגות ראויות ברשת והעלאת המודעות למצבים מורכבים המתעוררים בה.

 טביעת אצבע דיגיטלית (חט"ב)  05/02/2019 | 11:00 כיתות - ז-ט 
בשידור מרתק זה פגשנו מומחים בתחום הסייבר ואבטחת מידע אשר הציגו את הסיכונים הקיימים בעת שימוש ברשת וייתנו לתלמידים כלים להתגוננות מפניהם.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
תאריך עדכון: 17/04/2019
 ​
​​​​​​​