חוזרי מנכ"ל – גלישה בטוחה ברשת

בדף זה מרוכזים חוזרי מנכ"ל העוסקים בהיבטים השונים של גלישה בטוחה ומיטבית ברשת.  


 

 

 


 

 

 

 

חוזר מנכ"ל -  אתיקה ומוגנות ברשת - חוזר זה עוסק בנוהלי התקשורת ראויים ברשת ומציג את תכנית ההתערבות "חיים ברשת".
 
 
חוזר מנכ"ל - שמירה על פרטיות באתרי האינטרנט - חוזר זה מנחה את העוסקים בחינוך באשר לשמירת פרטיותם של התלמידים והעובדים במוסדות החינוך, באתרי האינטרנט.
 
 
חוזר מנכ"ל - רשתות חברתיות - חוזר זה מנחה את העוסקים בחינוך באשר לשימוש נכון ומיטבי ברשתות החברתיות. לחוזר זה מסמך הבהרה - הנחיות לשימוש ברשתות חברתיות.
 
 
חוזר מנכ"ל - קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אלימות - חוזר מנכל זה עוסק בהיערכות חינוכית מערכתית כוללת ליצירת אקלים בית ספרי בטוח, לצמצום האלימות והתמודדות עמה.
 
 
חוזר מנכ"ל - חסימת אתרים בלתי רצויים - חוזר מנכ"ל זה מנחה את מוסדות החינוך לצעדים שעליהם לנקוט כדי להבטיח את מוגנותם של התלמידים מפני חשיפה לתכנים מזיקים ברשת ופיתוח צריכה ביקורתית של מדיום האינטרנט.
 
 
חוזר מנכ"ל - שימוש מושכל בטלפונים סלולריים - הנחיות והמלצות להקניית הרגלי שימוש נכונים וזהירים בטלפון הסלולארי.
 
 
חוזר מנכ"ל - שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר - הנחיות שמטרתן למזער ככל האפשר את חשיפת התלמידים וסגלי ההוראה לקרינה בלתי-מייננת הנובעת משימוש בציוד תקשורת ובהתקני קצה.​​​
​​
תאריך עדכון: 09/11/2015
 ​
​​​​​​​