תוכנית גלישה בטוחה ברשת

תכנית גלישה ברשת של אגף טכנולוגיות מידע נותנת דגש על היבטים בריאותיים. כאן מרוכזים חוזרי מנכ"ל העוסקים בהיבטים בריאותיים (כגון קרינה וארגונומיה) הנוגעים לשימוש באמצעי קצה דיגיטליים, חומרים ופעילויות לתלמידים לפי נושאים בהתאמה לשכבות הגיל השונות, וכן למגזרים השונים, מידע להורים ולעובדי הוראה.פעילויות לכיתות, שיעורים מקוונים, הצגות, הרצאות וסרטוני הדרכה, המוצגים לפי נושאים בהתאמה לשכבות הגיל השונות.
 ​

פעילויות לכיתות, שיעורים מקוונים, הצגות, הרצאות וסרטוני הדרכה, המוצגים לפי נושאים בהתאמה לשכבות הגיל השונות.


בעיות בריאות אצל ילדים עלולות לפגוע ביכולות למידתם, בהשתתפותם במסגרת הלימודים ובהפקת המיטב ממנה לתועלתם הם ולתועלת החברה. כמו כן הן עלולות לגרום לליקויים בהתפתחותם במהלך החיים. מכאן חשיבותם הרבה של השמירה על הבריאות והחינוך לבריאות.כאן מרוכזים פרטי המידע וחומרי ההדרכה בנושא גלישה בטוחה ובריאה ברשת לאנשי חינוך, לתלמידים ולהורים: מסמכים, חוזרי מנכ"ל, סרטוני הדרכה וחומרי העשרה. 

שלושת המעגלים ליישום תכניות ופעולות של התוכנית

​​​
תאריך עדכון: 06/08/2019
 ​
​​​​​​​