מעגלי תמיכה

 
 
שלושת המעגלים ליישום תכניות ופעולות של תכנית התקשוב: 


מעגל ראשון - הענן החינוכי
פורטל המרכז את כלל השירותים והתכנים הדרושים לקיום תרבות אירגונית ופדגוגית מתוקשבת בבתי ספר. 

 • הענן החינוכי מספק תכנים, מידע ו​​שירותים הנדרשים לקיום תהליכי הוראה, למידה והערכה מתוקשבים מיטביים. 
 • מידע פורמלי בתחום הלמידה המתוקשבת בבית הספר: מסמכים, הנחיות, פרסום קולות  קוראים, פיתוח מקצועי, תכניות להפעלה בבתי ספר וכד'.
 • מידע פדגוגי בתחום ההוראה - למידה המתוקשבת תוך התאמה לדגמי ההפעלה השונים -מודלים ללמידה שיתופית, מידע תיאורטי וכד'.
 • מידע תפעולי- ​​מדריכים מקוונים למשתמש לשם ייעול תהליכי הפצת המידע והטמעתו 
 • מתן שרותי למידה מרחוק בשגרה ובחירום המאפשרים למידה ללא מגבלת זמן ומקום.
מעגל שני - מוקדי תמיכה טלפוניים
המנהלת מספקת שני מוקדים מרכזיים במענה טלפוני לתמיכה תפעולית וטכנית. 


 • מוקד סיסמאות-  הגישה ש​ל משתמשי מערכת החינוך לסביבות העבודה הדיגיטליות מתבצעת בה​זדהות אחידה אישית באמצעות פרטי זיהוי וסיסמה שהופקו על ידי משרד החינוך. תמיכה בהפקת בסיסמאות ניתנת על ידי משרד החינוך באמצעות מוקד הסיסמאות, מזכירות בית הספר והשירותים העצמיים להפקת סיסמה. 
 • פנייה למוקד סיסמאות של משרד החינוך בטלפון ​ 03-9298888.​
 • מוקד תמיכה - פנייה למוקד המינהלת בטלפון 03-6906600 - מידע כללי ותמיכה בתפעול  מגוון המערכות העומדות לשרות בתי הספר, עובדי ההוראה ותלמידים. וכן הגדרת תמיכה ייעודית בהתאם לכל תכנית ומיזם שהמשרד מטמיע ומפעיל.​

 • מוקד לאיסוף מידע – המנהלת מפעילה מול המטה מוקד לאיסוף מידע מהשטח בהתאם לצרכים על פי לוחות הזמנים של הפעלת תכניות המשרד.
  המטה הארצי מתדרך את מוקדי המנהלת בהתאם לצרכי התמיכה על פי האירועים והתכניות בלוח השנה. מעגל שלישי - מערך תמיכה טכנו-פדגוגית

הפרטים בקרוב
​​​​​​
תאריך עדכון: 26/02/2018
 ​
​​​​​​​