מידע והדרכה

כאן מרוכזים פרטי המידע וחומרי ההדרכה בנושא גלישה בטוחה ובריאה ברשת לאנשי חינוך, לתלמידים ולהורים: מסמכים, חוזרי מנכ"ל, סרטוני הדרכה וחומרי העשרה. 

 

חומרי העשרה, סרטוני הדרכה והרצאות מומחים אשר נועדו לסייע להורים לקיים דו -שיח משמעותי עם ילדיהם באשר להרגלי הגלישה ברשת, הימנעות מסכנות, והתנהגות נכונה במקרה של פגיעה.
 
 
 
hozrey_mankal.jpgחוזרי מנכ"ל - גלישה בטוחה ברשת
בדף זה מרוכזים חוזרי מנכ"ל העוסקים בהיבטים השונים של גלישה בטוחה ומיטבית ברשת.
 
 ​
 
 
 
 
 
 
הדרכה והכשרה למורים 
 
מידע אודות תכנית ההתערבות וכן הפניות למסמכים וכלים אשר נועדו לסייע ​לצוותים החינוכיים בהטמעת התכנית בבתי-הספר.
 
  
 
 
משרד החינוך מציע תפיסה כוללת לקידום גלישה בטוחה ברשת כאורח חיים וכשגרה בקרב תלמידים, מורים והורים. תפיסה חינוכית זו מבוססת על זיהוי ההזדמנויות הרבות שהרשת מציעה במגוון רחב של היבטים ואופן ניצולן לטובה, תוך הקניית נורמות התנהגות ראויות ברשת, מניעת פגיעה באמצעות הרשת והימנעות מהתנהגויות סיכון ברשת. ריכזנו כאן את הפעולות הרבות שמקיים המשרד בשיתוף עם גורמים מקצועיים נוספים. מדיניות משרד החינוך בשיתוף עם משרדי ממשלה וגורמים מקצועיים נוספים לקידום גלישה בטוחה ברשת והטמעתה בבתי הספר.
​​​​​​
תאריך עדכון: 10/12/2018
 ​
​​​​​​​