פעילויות ותכנים לקראת חופשת הקיץ

shutterstock_78120964.jpgשנת הלימודים תשע"ה עומדת להסתיים ואנו נמצאים בפתחה של חופשת הקיץ. חופשה זו מאפשרת לתלמידים לנוח, לבלות, ליהנות ולצבור כוחות לקראת השנה הבאה. עם זאת, מזמנת החופשה עבור התלמידים זמן פנוי רב אותו ניתן לנצל במגוון דרכים, חלקן חיוביות ואחרות שליליות ואף מסכנות. חלק ניכר מהתלמידים מבלים את זמנם במהלך השנה וביתר שאת בחופשה מול מסך כזה או אחר. מרחב זה מציע התנסויות חדשות ומרתקות מחד גיסא, ומציף בפניהם דילמות וסוגיות מאידך גיסא. כאנשי חינוך נרצה להעביר אל התלמידים מסר של התנהלות נבונה ואחראית ברשת: ניצול הפוטנציאל האדיר שהרשת מציעה במגוון רחב של היבטים, וגם הקניית נורמות התנהגות ראויות והימנעות מהתנהגויות סיכון. ​פעילויות בנושא גלישה בטוחה לתרגיל החירום. הפעילויות מיועדות לתלמידי היסודי ולתלמידי החטיבות העליונות.


פעילויות בכיתות לקראת היציאה לחופשה
לקראת היציאה לחופשת הקיץ מוצעות מגוון פעילויות הסברה והכוונה לתלמידים באשר להתנהלותם ברשת בחופשת הקיץ.

תאריך עדכון: 13/12/2015
 ​
​​​​​​​