פיתוח מקצועי לעובדי הוראה בנושא גלישה בטוחה ברשת

pituh_mekzoi.png
קורסים להכשרה ולפיתוח מקצועי עבור מורים ובעלי תפקידים, ​בנושא גלישה בטוחה ברשת. 
הקורסים משולבים בתכנית הלאומית לתקשוב ומוצעים על פי שלבי הגיל והפיתוח המקצועי.

​​​
תאריך עדכון: 30/10/2017
 ​
​​​​​​​