ENO
​ENO זו תכנית בינלאומית מתוקשבת ללימודי קיימות ואיכות הסביבה.

שיתוף במידע, יוזמות ופתרונות סביבתיים מקומיים עם בתי ספר בארץ ובעולם.

רקע

נושא הקיימות הפך למושג שגור בפי כל. בשל הסכנות המתגברות על הסביבה כגון התחממות גלובלית, מגוון ביולוגי בסכנת הכחדה, מדבור, זיהום אוויר, ופיתוח כלכלי מואץ - יש צורך להביא לתודעת הדור הצעיר את הבעיות הקיימות ולחתור למציאת פתרונות. רעיון זה עמד בפני יוזם התכנית, מיקה ואנהנן,  מורה מפינלד שהאמין ש"סביבה היא שפה מובנת לכולם" וניתן ללמוד ולתקשר בין בתי ספר בעולם לקידום הנושא. לעזרתו באה רשת האינטרנט שאפשרה למידה מקוונת ויצירת רשת של שתי ספר ושל מורים.
התוכנית יצאה לדרך בשנת 2000. ופועלת כיום ב157 מדינות ומאגדת כ -6.000 בתי ספר.

הפעלה

התוכנית היא רב תחומית. היא מזמנת למידת תכנים הקשורים בקיימות ואיכות הסביבה מהיבטים אקולוגיים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים-ערכיים. על כן, מורים מתחומי דעת שונים: מדעים, גיאוגרפיה, מדעי החברה, אומנות. יכולים להוביל את התכנית. לרשות הלומדים קיים אתר מרכזי המנוהל מפינלנד, בשפה האנגלית ואתר בעברית בהם ניתן למצוא הצעות לנושאים ופעילויות, מקורות מידע, תמונות ותיעוד פעילויות משנים עברו.

באתר בעברית קיימת אפשרות של למידה/תקשורת בפורום או כתיבה בבלוג כתתי. השיתופיות במישור המקומי באה לידי ביטוי בשלבי הלמידה של חיפוש מידע ועיבודו והפקת התוצר. במישור הבינלאומי יש שיתוף בידע שהופק בכל מדינה משתתפת.

רציונל

התכנית רואה בהעלאת המודעות לשמירת הסביבה בעולם ערך עליון, ומרכזת את פעילותה לקידום רעיונות לחשיבה והתנהגות מקיימת. פעילויות החינוכיות המוצעות מבוססות על תפיסה חינוכית הרואה בלמידה שילוב של קוגניציה, עשייה וחוויה רגשית. על כן התוכנית מציעה נושאים ופעילויות – מבלי לרדת לפרטים. ניתן לאמץ את התוכנית כתוכנית חדשנית של למידה משמעותית ושיתופית. ניתן גם לערוך התאמה לתלמיד, לתוכניות לימוד קיימות ולתרבות הלמידה בביה"ס. כל זאת באחראיות של המורה המוביל/ה- אשר מקבל אוטונומיה מלאה. 

קהל היעד

התוכנית מתאימה לתלמידי כל שכבות הגיל, בכל הרמות.דרגת העמקה של הרעיונות ומושגי היסוד נתונה בידי המורה המלמד/ת. גמישותה הרבה מאפשרת שילוב בחינוך הרגיל ואף בחינוך המיוחד. 

מטרות התכנית
  • ​הכרת מושגי יסוד בנושא הקיימות / איכות הסביבה.
  • שילוב למידה עיונית עם עשייה למען הסביבה.
  • חינוך למעורבות חברתית ומנהיגות סביבתית, תוך דגש על ערכי שלום, סובלנות וכבוד לזולת.
  • שמירה על ערכי תרבות, מסורות, מנהגים מקומיים.
  • קידום מיומנויות של המאה ה-21 : שיתוף, יצירתיות, מודעות לגלובליות, שימוש נרחב בתקשוב.
  • נטיעת 100 מיליון עצים בעולם עד 2017 – לרגל העצמאות ה-100 של פינלנד, מחויבות שהוצגה בכנס ריו 20 +.
דרישות השתתפות
  • ​מחויבות לעקרונות התוכנית (מורה מוביל + מנהל בית הספר).
  • השתתפות בנטיעות פעם בשנה לפחות.
  • שיתוף במידע, יוזמות ופתרונות סביבתיים מקומיים עם בתי ספר בארץ ובעולם.
  • כל בית ספר מקבל תעודת השתתפות בתום כל פעילות.

למידע באנגלית לחצו כאן
למידע בעברית לחצו כאן


בתי ספר שהשתתפו בתכנית:

שם ​​בית הספר י​ישוב
​אלומות (יסודי) ​באר שבע
​עירוני מקיף ג' (שש שנתי – חט"ב) ​באר שבע
​נאות לון (יסודי) ​באר שבע
​מכללת קיי ​באר שבע
​אוסישקין ​רמת השרון
​ארזים ​ראשון לציון
​פסגות ​מיתר
​עמית ​מיתר
​אל ירמוק ​כסייפה
​אלונים ​ירושלים
​באר שבע – עיר ירוקה ב -eno ​באר שבע
 
 
תאריך עדכון: 06/09/2015
 ​
​​​​​​​