Go-Lab Project

 

תכנית המאגדת את משרד החינוך בארץ עם עשרות משרדי חינוך אירופיים ומובילה פעילויות ומיזמי לימוד משותפים למורים ולתלמידים מכל רחבי אירופה. המיזמים  מכוונים לקדם למידה שיתופית תוך חדשנות בהוראה ובלמידה. המיקוד השנה הוא במיזם בתחום המעבדות הניידות, תקשוב והוראה בתחומי המדעים ולמידה שיתופית עם מורים מכל רחבי אירופה.   

תחומי דעת ונושאים:  מדעים
מסגרת השיתוף: בינלאומי
צפייה בתכנית: Go-Lab Project  
ליווי פדגוגי: עצמאי

לפירוט נוסף- Go-Lab Project  
​​​
תאריך עדכון: 06/09/2015
 ​
​​​​​​​