Schools Onlineתכנית של אגף טכנולוגיות המידע לקידום למידה שיתופית ומפגשי תלמידים ממגזרים שונים בחברה הישראלית (יהודים, ערבים, בדואים, דרוזים, תלמידי החינוך המיוחד והחינוך הרגיל, תלמידים מהמרכז ומהפריפריה, וקשר בין נוער חילוני ודתי בישראל).

הפעילות המרכזית ברשת מבוססת על למידה שיתופית ברשת וקיום מפגשים פנים אל פנים בין הכיתות. השימוש באינטרנט מהווה תשתית ליצירת  דו-שיח (דיאלוג) ערכי.

למידה שיתופית עם בתי ספר ממדינות מתפתחות - יצרנו השנה שיתופי פעולה עם מובילי חינוך במדינות מתפתחות, ובעקבות כך פנו אלינו בתי ספר ממדינות אלה והביעו עניין בהיכרות ולמידה שיתופית עם בתי ספר בארץ. המיזם והתמיכה בבתי הספר מתקיימים באמצעות תכנית סקולסאונליין (Schools Online)​.

הקשר מזמן אתגר חדש, ולאחרונה החלו בתי ספר בארץ לקיים פעילות שיתופית עם בתי ספר ממדינות מתפתחות במסגרת התוכנית.

אנו מקדמים בברכה בתי ספר נוספים המעוניינים להצטרף לתכנית. המבקשים להצטרף מוזמנים בברכה לפנות אל אפל עמליה, אשת הקשר ומובילת התכנית.​

  

טופס למידה שיתופית חו"ל תשע"ט - 2019 הזמנה והוראות​תחומי דעת ונושאים: בהתאם לבחירת בית הספר

 

מסגרת השיתוף: ארצית בינלאומית

 

איש קשר: עמל​יה אפל

 

צפייה בתכנית: Schools Online

 

ליווי פדגוגי:  השתלמות או עצמאי


למידע נוסף: Schools Onlineרישום לפעילות ללמידה שיתופית בארץ

רישום לפעילות עם מדינות מתפתחות בחו"ל   


​​​​
תאריך עדכון: 14/10/2018
 ​
​​​​​​​