Scientix
אגף טכנולוגיות מידע מציע למורים, חוקרים, קובעי מדיניות, סטודנטים, הורים וכל מי שמתעניין בתחום של חינוך מדעי וטכנולוגי פורטל אינטרנט עשיר Scientix של הנציבות האירופית.

הפורטל מעניק גישה לחומרי לימוד, תוצאות מחקר פעילויות ופרויקטים שונים, הוא מנגיש הפצה ושיתוף של חומרים, ידע ושיטות עבודה מומלצות, כולם בתחום החינוך המדעי והטכנולוגי ברחבי אירופה.

החומרים באתר פותחו במסגרת פרויקטים רבים של european schoolnet.

תחומי דעת ונושאים: מדעים טכנולוגיה קיימות וגיאוגרפיה.
מסגרת השיתוף: בינלאומית
צפייה בתכנית:  Scientix
                      דף המיזם בעברית​
                      דף המייזמים של Scientix 
ליווי פדגוגי: עצמאיההשתתפות קורסי MOOC באקדמיה של רשת החינוך האירופאי:
הזמנה למורים להצטרף ללא עלות לקורסי MOOC של רשת החינוך האירופאי. האקדמיה מזמינה מורים ללמוד על חדשנות בבית הספר בקורסים ברשת בלמידה שיתופית  עם מורים מאירופה. הקורסים מיועדים לפיתוח מקצועי של מורים בבתי ספר יסודיים ובתי ספר על יסודיים.
השתתפות בקורסים מזמנת העצמה והשראה ליישום חדשנות בכיתה מתוך שיח עם העמיתים, שיתוף בחוויות מהנעשה בשטח ופיתוח רעיונות יחדיו.


הצטרפות מורים לפעילויות למידה שיתופיות במגוון בתחומי דעת שונים עם מורים מהאיגוד האירופאי:
 
א. לפעילויות למידה שיתופיות במדעים - מורים המלמדים תחומי המדעים מוזמנים להצטרף לאתרי עניין וקבוצות מומלצות למורים לרעיונות חדשים, העשרה ופעילויות למידה שיתופיות עם מורים החברים באיגוד האירופאי.
 
ב. פעילויות למידה שיתופיות בתחומי דעת שונים ישירות מול מורים אירופאים - מורים מתחומי דעת שונים מוזמנים להצטרף להכיר ולהתחבר את מורים מאירופה​ המעוניינים גם כן בעשייה חווייתית, העשרה ופעילויות למידה שיתופיות ומרתקות עם מורים מישראל.
 

​​​​
תאריך עדכון: 05/09/2016
 ​
​​​​​​​